Vi gir deg den tryggheten du trenger

Advokatfirmaet Robertsen er et moderne advokatfirma med solid bakgrunn og historie. Vi har lang erfaring med å sette våre klienter i høysetet for å oppnå best mulig resultat.

Vi har bistått privatpersoner og næringsdrivende siden 1987. Blant våre spesialområder er forsikrings- og erstatningsrett, forretningsjuss, fiskeri- og konsesjonssaker, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Våre advokater yter personlig og effektiv juridisk bistand, med best mulig resultat.

Vi driver med allsidig juridisk rådgivning og saksbehandling, samt prosedyre for alle domstoler - også Høyesterett. 

Har du et konkret juridisk spørsmål eller befinner du deg i en rettslig tvist og ønsker bistand?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg eller din bedrift. Bruk gjerne skjemaet på denne siden, så vil en av våre advokater kontakte deg innen utløpet av neste arbeidsdag.

Send oss en henvendelse

Våre fagsider

www.skadesiden.no

På denne siden får du veiledning om hvordan man som skadelidt fremsetter et erstatningskrav overfor forsikringsselskaper og andre skadevoldere, samt hvilke forhold man bør være oppmerksom på.

Vår erfaring med personskadesaker viser at skadelidte ofte har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder og det ansvarlige forsikringsselskap. Det lønner seg å være representert av spesialisert advokat overfor forsikringsselskapene.

De juridiske reglene som regulerer dette er kompliserte, og med mange muligheter for å gjøre feil. Slike feil kan føre til at man taper sine rettigheter og krav på erstatning.

Siden er skrevet av advokater som har lang erfaring innen personskade, yrkesskade, pasientskade og voldsofferskade. 

www.trafikkskade-advokaten.no

På denne gis en orientering om gangen i trafikkskadesaker og du finner informasjon om dine rettigheter ved skader påført i trafikken. 

 

http://www.personskadesiden.no/

En ressursside for deg som trenger informasjon om erstatning ved personskade.