Avtalerett

Våre advokater bistår klienter med avtalerettslige spørsmål.

Vi kan blant annet bistå med:

   • Inngåelse av kontrakter
   • Forståelsen/tolkningen
   • Ugyldighetsspørsmål
   • Fullmakt/- representasjons spørsmål
   • Ved tvist i et etablert avtaleforhold