Bedriftsrådgivning / selskapsrett

Firmaet har lang erfaring innen bedriftsrådgivning. Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med etablering av virksomhet og kan veilede ved spørsmål som dukker opp i den daglige drift.

Vår erfaring med bedriftsklienter og styreverv tilsier at det foreligger et særlig behov for rådgivning rundt følgende rettsområder:

   • Stiftelse og valg av selskapsform (herunder aksjonæravtaler og registrering)
   • Arbeidstakerforhold (ansettelseskontrakter, oppsigelse og avskjed)
   • Fast eiendoms rettsforhold
   • Husleiekontrakter
   • Inngåelse og utforming av kontrakter (kjøp og salg av varer og tjenester m.v.)
   • Kontraktsrett (avtaletolkning, reklamasjons-, hevings- og erstatningsspørsmål)
   • Forsikringsrett
   • Pant og inkasso
   • Konsesjon
   • Forvaltningsrettslige spørsmål