Bolig-/husleierett

Vi bistår klienter med husleiespørsmål. 

Vi gir både utleier og leietaker råd og bistand om:

   • Rettigheter og plikter i leieforhold
   • Leiekontrakter
   • Inngåelse, oppsigelse og opphør av leiekontrakt
   • Mangler ved den leide bolig/leilighet