Robertsen 110 2

Vi bistår klienter med husleiespørsmål.

Vi gir både utleier og leietaker råd og bistand om:

  • Rettigheter og plikter i leieforhold
  • Leiekontrakter
  • Inngåelse, oppsigelse og opphør av leiekontrakt
  • Mangler ved den leide bolig/leilighet

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.