Robertsen 110 2

Pengekravsretten handler om krav på penger. En annen betegnelse er fordring, som er en rett til å få betalt.

Grunnlaget for et pengekrav varierer, for eksempel ved at penger skal ytes i forbindelse med kjøpsavtaler, låneavtaler, lisensavtaler, inkasso, osv.

Tvister i forbindelse med pengekrav oppstår som oftest ved at kravet ikke oppfylles rettidig, at pengekravet er bestridt/omtvistet.

Våre advokater bistår både private og næringsdrivende klienter med å inndrive bestridte og omtvistede pengekrav.

Vi kan bistå med:

      • Å fremsette påkrav 
      • Utforme betalingsoppfordringer
      • Inndrive kravet gjennom rettslig prosess, dersom blir nødvendig.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.