juss klubbe vekt

Våre medarbeidere har stor erfaring med folketrygdsystemet og vi bistår våre klienter med å løse trygderettslige problemstillinger.

De vanligste sakene vi består klienter med:

   • Klager over vedtak fattet av NAV
   • Uførepensjon
   • Arbeidsavklaringspenger
   • Sykepenger
   • Hjelpestønader

Vinner vi frem med klage i en trygdesak, refunderer staten de utgiftene som du har hatt  til advokathjelp.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.