Robertsen 110 2

Våre medarbeidere har bred erfaring med saker etter utlendingsloven. Vi bistår klienter med:

   • Asyl
   • Familiegjenforening
   • Statsborgerskap
   • Utvisningssaker

I denne  typen saken bistår vi som oftest våre klienter med å utferdige søknader og med å fremsette klager overfor UDI. Har du fått avslag på søknad eller mottatt et varsel om utvisning er det viktig at du kontakter en advokat raskt, slik at klagefristen blir overholdt.

Vinner vi frem med en klage, refunderer staten de utgifter du har hatt  til advokathjelp.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018 av Web Norge.