Medarbeidere

 

Advokater:

  Robert Robertsen (H) (B)
 

Jan Inge Thesen

  Thorsteinn J. Skansbo
  Kristin Kvanum Hestnes
  Knut-Andreas Kjelland
  Geir Atle Gregussen
   
   
  (B) - Bankøkonom 
  (H) - Møterett for Høyesterett 
 

 

 

Advokatfullmektiger:

  Jan Willy Hagen 
  Ida Elisabeth Alnes Holte 
 

 

 

 

 

Advokatassistent (DNA):

  Elisabeth Sigmundstad Robertsen