Våre advokater i media

  • VG 16. september 2014: Advokat Kristin Kvanum   - Rettskraftig dom om syklisters ansvar og hvordan de skal opptre i trafikken.

Advokat Hestnes og hennes klient vant fram i retten mot syklistens forsikringsselskap, som må erstatte skadelidtes påførte og fremtidige inntektstap, hans utgifter og den varige skade han ble påført.

Se artikkelen i VG her:  trykk her for å se artikkelens side 1 

og trykk her for side 2

 

Erfaringsmessig opplyser ikke forsikringsselskapene om at man har krav på å få dekket nødvendig og rimelig juridisk bistand av forsikringsselskapet. Mange tror det er dyrt å hyre en advokat på saken, og man tror gjerne at forsikringsselskapene vil utrede saken objektivt og også ta hensyn til skadelidtes interesser.

Beklageligvis viser erfaring derimot at skadelidte uten advokat ikke får en saksbehandling som ivaretar skadelidtes interesser.