Pengekrav

Pengekravsretten handler om krav på penger. En annen betegnelse er fordring, som er en rett til å få betalt.

Grunnlaget for et pengekrav varierer, for eksempel ved at penger skal ytes i forbindelse med kjøpsavtaler, låneavtaler, lisensavtaler, inkasso, osv.

Tvister i forbindelse med pengekrav oppstår som oftest ved at kravet ikke oppfylles rettidig, at pengekravet er bestridt/omtvistet.

Våre advokater bistår både private og næringsdrivende klienter med å inndrive bestridte og omtvistede pengekrav.

Vi kan bistå med:

      • Å fremsette påkrav 
      • utforme betalingsoppfordringer
      • Inndrive kravet gjennom rettslig prosess, dersom blir nødvendig.