Eiendomsrett

I spørsmål vedrørende fast eiendom bistår våre advokater klienter i alle typer tvister - uansett form for eierskap.

Vi bistår klienter med blant annet:

   • Tvister i forbindelse med kjøp/salg av fast eiendom
   • Tvister i borettslag/boligsameier
   • Mangler
   • Oppføring av bolig - bustadoppføringslova og håndverkerlova
   • Megler- og takstmannsansvar
   • Hevd/servitutter