Trygderett

Våre medarbeidere har stor erfaring med folketrygdsystemet og vi bistår våre klienter med å løse trygderettslige problemstillinger.

De vanligste sakene vi består klienter med:

   • Klager over vedtak fattet av NAV
   • Uførepensjon
   • Arbeidsavklaringspenger
   • Sykepenger
   • Hjelpestønader

Vinner vi frem med klage i en trygdesak, refunderer staten de utgiftene som du har hatt  til advokathjelp.