Voldsoffererstatning

Som voldsoffer har du krav på erstatning fra staten. I tillegg har du normalt også rettigheter etter trygdelovgivningen.

Det du får fra trygden og staten, skal til sammen dekke ditt totale tap. Erstatningsreglene og trygdereglene henger nøye sammen, ved å trykke på linken nedenfor kan du lese en kortfattet orientering om begge regelsettene.

http://www.skadesiden.no/voldsoffer.htm