arbeidsrett

Arbeidsrett - lov og rettigheter

 

Arbeidsretten omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

I utgangspunktet er en arbeidsavtale en alminnelig avtale mellom partene, men fordi arbeidsgiver har en bestemmelsesrett over arbeidstaker har lovgiver oppstilt strenge regler for hva arbeidsgiver kan gjøre i forhold til sine ansatte.

Når et arbeidsforhold opphører oppstår ofte konflikter og uoverensstemmelser. I disse situasjonene er ikke selve arbeidsavtalen alene tilstrekkelig for å klargjøre hvilke rettigheter og plikter partene har. Arbeidsmiljøloven må utfylles av arbeidsinstrukser, tariffavtaler og eventuelle særavtaler. Videre må lovverket suppleres av blant annet ferieloven, folketrygdloven, lov om lønnsplikt under permittering.

Det er viktig at alle arbeidstvister håndteres individuelt og riktig. Vurderingene kan være komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av advokat.

Vi har erfaring med både individuelle og kollektive arbeidstvister.

Har du spørsmål som vedrører ditt ansettelsesforhold?

Våre advokater er tilgjengelige for alle typer spørsmål og bistår på alle trinn i saken. 

Vi kan hjelpe deg med:

   • Ansettelse
   • Arbeidsgivers styringsrett/instrukser/endringer i arbeidsoppgaver
   • Avskjed
   • Oppsigelse
   • Permitteringer
   • Omorganisering
   • Illojalitet
   • Prestasjonssvikt
   • Virksomhetsoverdragelse
   • Suspensjon
   • Lønn/sluttpakke
   • Brudd på arbeidskontrakt brudd på arbeidskontrakt
   • Tariffavtaler
   • Yrkesskade og erstatning på den bakgrunn
   • Trygdeytelser (herunder sykepenger/uførepensjon/alderspensjon)

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.