Advokat Robertsen

Erstatningsrett

Hva skal til for å få erstatning?

Erstatningsrett har et bredt nedslagsfelt, både i forhold til næringsliv og privatpersoner. Man kan få krav på erstatning ved kontraktsbrudd eller ved at noen gjør straffbare handlinger mot en. 

Det kan imidlertid også være snakk om erstatning etter personskade - også omtalt som personskadeerstatningsrett. Nedenfor kan du velge mellom ulike typer personskadeerstatninger for mer informasjon: 

Det er tre sentrale vilkår som man må være oppmerksom på når man skal kreve erstatning:

  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag f.eks. bilansvarsloven, yrkesskadeforsikringsloven m.m.
  • Det må foreligge et økonomisk tap
  • Det må foreligge årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet

I disse tre sentrale vilkårene er det en stor mengde underproblemstillinger, som ikke alle vil være like aktuelle i de forskjellige personskadesaker.

Særlig er det mange kompliserte problemstillinger med årsakssammenheng ved whiplash eller nakkesleng. Her er det satt opp egne bevisregler som domstolene skal følge, og som er helt avgjørende for om du til slutt får erstatning eller ikke.

Erstatningsretten er også under stadig utvikling gjennom rettspraksis og da særlig Høyesteretts praksis. Dette gjør at erstatningsretten er et komplisert fagområde, og det er advokater som spesialiserer seg på området. Skal du engasjere en advokat i en personskadesak, så bør du kontakte en advokat som er dyktig på fagområdet erstatningsrett - da øker du muligheten for at du til slutt blir sittende med riktig erstatning etter personskaden din. 

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Vi benytter beregningsprogrammer som bidrar til å regne ut riktig erstatning.

Våre advokater har lang erfaring med erstatningsrett, og kan hjelpe deg med å fremme ditt krav om erstatning.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak på telefon 22 12 24 80, eller bruk kontaktskjemaet.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.