Advokat Robertsen

Forsikringsrett

Advokatfirmaet Robertsen har bistått i mange skadeoppgjør overfor forsikringsselskaper. Blant annet ved skadeoppgjør etter skipsforlis, flyhavari, landbruksskader og skade på næringseiendom, samt avbruddsforsikring, kirkebrann, skade på hus, villa, leilighet, innbo- og løsøre, hytter, biler m.m. 

I tillegg til oppgjør av ulike personforsikringer ved sykdom eller skade og eierskifteforsikring.


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Forsikringsrett er noe vi alle er i berøring med hver gang vi tegner eller fornyer våre forsikringer. Men hva skjer når du har bruk for forsikringen? Hvordan vet du at du får det forsikringsoppgjøret du har krav på? For å få svar på dette er det viktig å få riktige råd.

Har du krav på et forsikringsoppgjør, for eksempel etter brann, oversvømmelse, flom eller annet, så bør du kontakte advokat som har erfaring med å lese forsikringsvilkår, og som vet hvordan du skal forholde deg overfor forsikringsselskapet. 

Hvis selskapet får en mistanke om svik i en forsikringssak, så vil hele prosessen låse seg og bli svært vanskelig. Ofte skyldes dette en tidlig misforståelse, som har fått forplantet seg gjennom hele saksbehandlingen. Ved å engasjere advokat tidlig unngår du slike misforståelser og forsikringsoppgjøret vil gå lettere. 

Brannskade

Brannskade kan medføre veldig kompliserte forsikringsoppgjør. Hvis næringslokalene, huset eller hytta brenner, så er det store verdier som er borte, både i forhold til selve bygningen og i forhold til innbo.

Ettersom det er store verdier som berøres ved brannskade av hus eller hytte, så kan forsikringsselskapet være veldig vanskelig å forholde seg til. Noen ganger vil forsikringsselskapet ved brannskade prøve å redusere forsikringsoppgjøret, mens det ved andre tilfeller vil anklage deg for forsikringssvindel.

- Få viktige tips om hvordan man bør forholde seg til forsikringsselskapet etter en brann her.

De aller fleste brannskadeoppgjør forløper ganske greit, men dersom du føler at selskapet plutselig begynner å nøle i sine tilbakemeldinger eller det virker vanskelig å få dem til å høre dine fremstillinger, bør du vurdere å kontakte advokat.

Hvis selskapet har satt en utreder på saken din, må du kontakte advokat omgående. Da mistenker de deg for å ha jukset i skadeoppgjøret, og saksbehandlingen er ikke lenger objektiv.

Vi har jobbet med flere brannskadeoppgjør, og har lang erfaring med hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapet for å få riktig forsikringsoppgjør etter brannskade.

Naturskade

Naturskade, for eksempel flomskade, kan gjøre store ødeleggelser. Forsikringsoppgjør ved naturskade kan være komplisert, og det er mange forskjellige bestemmelser i forsikringsvilkårene som kan ha betydning for hvilket forsikringsoppgjør du får.

Under husforsikringen foreligger også dekning mot naturskade på bygninger, innbo og noe hage. Avhengig av type forsikring og forsikringsselskap kan man også ha krav på erstatning for bil, båt, campingvogn, merutgifter for å bo utenfor hjemmet, riving og rydding av bygninger og ekstrautgifter til redning m.v.

Vannskade

Vannskade kan være omfattende, og gjøre store skader på både hus og innbo. Jo større skaden er, jo mer komplisert vil et forsikringsoppgjør også være, og det er mange forskjellige bestemmelser i forsikringsvilkårene som kan ha betydning for hvilket erstatningsoppgjør du får etter vannskaden.

Hvis vannskaden har oppstått på hytta, eller hjemme mens du har vært bortreist, vil forsikringsselskapet ofte også prøve å anføre at forsikringsoppgjøret skal avkortes. Du bør ikke akseptere noen avkorting i forsikringsoppgjøret uten at du har forhørt deg med advokat om dette er riktig.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.