husbrann 1000px

Forsikringsoppgjør etter brann

De aller fleste brannskadeoppgjør forløper ganske greit, men dersom du føler at selskapet plutselig begynner å nøle i sine tilbakemeldinger, eller det virker vanskelig å få dem til å høre dine fremstillinger, bør du vurdere å kontakte advokat. 


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Oppgjør ved brann

Brannskadeoppgjør har stor betydning for den som rammes av brannskade. Hvis huset eller hytta brenner, er det store verdier som står på spill. For de aller fleste er huset den eiendelen de har av størst verdi. Det er derfor veldig viktig at brannskadeoppgjøret blir riktig, slik at ikke hele livet blir påvirket negativt av brannskaden.

Tips ved brannskadeoppgjør

  • Ta bilder av alt på brannstedet, både eiendeler og bygningen.

  • Det er politiet som skal etterforske brannstedet - ikke forsikringsselskapet.

  • Få tak i politiets vurdering av brannårsaken og åstedsundersøkelsen så snart den er klar.

  • Hvis politiet direkte eller indirekte gir uttrykk for mistanke overfor deg om at du kan ha tent på brannen, så ta umiddelbar kontakt med advokat.

  • Når politiet har frigitt brannåstedet, må du sørge for å stenge tilgangen slik at ikke andre kan komme inn på brannstedet. Ikke slipp forsikringsselskapet inn på branntomten alene. 

  • Ikke la noen rydde på branntomten eller fjerne gjenstander fra branntomten før brannårsaken er funnet.

  • Vær veldig nøye når du skriver skadeoppgave over tapte eiendeler og gjenstander. Hvis det er noe du er usikker på, så ta tydelig forbehold. Signer ikke på noe uten at du kan være helt sikker på at skadeoppgaven er korrekt.

  • Hvis forsikringsselskapet ønsker å engasjere et firma til å rydde brannstedet, skal du insistere på at selskapet skriftlig påtar seg erstatningsansvaret før noen får tilgang til å rydde.

  • Du bør ta vare på alt som fjernes fra brannstedet inntil etterforskning og forsikringsoppgjøret er ferdig. Hvis politiet fjerner gjenstander skal du be om å få disse tilbake etter at politiet har gjort sine undersøkelser.

  • Hvis selskapet setter en utreder på saken, bør du engasjere advokat. Du bør forsikre deg om at advokaten er dyktig på forsikringsoppgjør og på brannskadeoppgjør.

Brannskade bevisbyrde

Hvis selskapet har satt en utreder på saken din, må du kontakte advokat omgående. Da mistenker de deg for å ha jukset i skadeoppgjøret, og saksbehandlingen er ikke lenger objektiv.

Brannskade kan medføre veldig kompliserte forsikringsoppgjør, og noen ganger kan det oppstå spørsmål om bevisbyrde i brannskadesaker. Bevisbyrde er spørsmålet om hvem som skal sannsynliggjøre at det faktum eller rettsforhold foreligger. Ved brannskade er det forsikringstakeren som må bevise at brannen har forårsaket skade, og at brannskaden er omfattet av forsikringsdekningen.


Det er imidlertid viktig å vite at hvis selskapet anfører at det foreligger forsikringssvik, så er det selskapet som skal bevise at det er begått forsikringsbedrageri. Det stilles også strenge krav til bevisene i saker om forsikringssvik etter brannskade. Hvis selskapet antyder at det mistenker forsikringssvik ved brannskade, eller kobler sine egen utredere på saken, må du kontakte advokat som har erfaring med brannskadesaker.

Erstatning etter brann

Erstatning etter brann innebærer som oftest krav om forsikringsoppgjør ved brannskade. Krav om erstatning etter brann betyr som regel veldig mye for den involverte, og særlig hvis det er huset man bor i som har brent. Der er det i bunn og grunn krav om erstatning for det meste av hva man eier som skal fremmes, og da er det viktig at man får best mulig bistand i saken, slik at man får erstatning for de gjenstandene som ble borte i brannen og et stort nok oppgjør til å få bygget opp igjen huset som brant.

Noen ganger vil forsikringsselskapet ved brannskade prøve å redusere forsikringsoppgjøret, mens det ved andre tilfeller vil prøve å anklage deg for forsikringssvindel, enten ved at du skal ha overdrevet innbolisten eller ved at du skal ha tent på huset selv. Havner du i en slik situasjon, er det helt kritisk at du har en advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør og brannskader. Advokat Skansbo har jobbet med flere brannskadeoppgjør, og har lang erfaring med hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapet for å få riktig forsikringsoppgjør etter brannskade.

Les om et eksempel på sak der forsikringsselskapet har nektet erstatning her.

Forsikringssvindel

Forsikringssvindel er en alvorlig anklage, som noen ganger fremsettes etter brann når forsikringsselskapet mistenker at brannen enten er påsatt av forsikringstakeren, eller at innbolistene i forsikringsoppgjøret er overdrevet. Det er en alvorlig beskyldning å være anklaget for forsikringssvindel etter brann, og du må sørge for å engasjere advokat som har erfaring med denne type saker.

Les et eksempel på beskyldninger om forsikringssvindel her.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.