Oversvømmelse2 1000x666

Forsikringsoppgjør ved flomskade

Flomskade er en naturskade som kan gjøre store ødeleggelser. Tiltak mot flomskader bør gjøres så snart som mulig for å redusere skadeomfang og forhindre mugg – men vent til forsikringsselskapet har gitt klarsignal.


Har du spørsmål, eller trenger bistand fra en advokat?

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Send e-post eller ring oss: 22 12 24 80


Det går sjeldent menneskeliv tapt ved flom i Norge, men materielle skader og personlige tap kan være svært store. Derfor er det viktig at huseiere, grunneiere og myndigheter gjør det de kan for å begrense skadene når flommen rammer. Mange boliger har blitt skadet i flom og ras i Norge og i de siste årene blir stadig oftere norske tettsteder rammet av flom og ekstremvær. 


Advokatfirmaet Robertsen har bistått i mange skadeoppgjør overfor forsikringsselskaper. Trenger du bistand med forsikringsoppgjør? Ta kontakt med oss i dag og hør hvordan dine behov kan ivaretas på beste måte.

Forsikringsoppgjør etter flom

Flomskade kan gi et forsikringsoppgjør som er vanskelig. Det er mange forskjellige bestemmelser i forsikringsvilkårene som kan ha betydning for hvilket forsikringsoppgjør du får etter flomskaden. Du bør derfor bruke advokat som har erfaring med forsikringsoppgjør for å sikre deg et riktig oppgjør i saken.

Flomskader kan være ødeleggende både på selve huset og for de eiendelene som blir berørt av flomskaden. Ofte vil forsikringsselskapene ha fullstendige lister over alt som er ødelagt av flomskaden, og dette kan virke stressende. Ofte er det lett også å gjøre utilsiktede feil i disse listene, og da risikerer du at selskapet anklager deg for forsikringssvindel.

Dette bør du gjøre ved flomskade

Hvis du har blitt rammet av flom bør du varsle forsikringsselskapet så snart som mulig, for så gjøre det du kan for å begrense skadene. For å redusere skadeomfanget etter flom er det flere ting som kan gjøres. Men det er viktig å ikke starte utbedring eller opprydding før forsikringsselskapene har gitt klarsignal.

Etter flom kan grunnforholdene rundt bygningen ha endret seg. Har vannet vasket ut terrenget inntil huset er det tegn til utglidning, eller om terrenget har fått store sprekker bør man kontakte bygningsmyndigheten i kommunen og eventuelt få utført geotekniske undersøkelser av grunnen før utbedringsarbeider settes i gang.

Kontakt oss - du får svar innen 24 timer
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn din adresse
Skriv melding her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.