Kr 4 millioner utbetalt etter å ha fått hodeskade på arbeid 

En mann fra Østlandsområdet ble i jobb innen industri utsatt for en arbeidsulykke der han fikk en hodeskade. Han var 39 år på skadetidspunktet.

Mannen gikk først til lege en drøy uke etter hendelsen og sto i arbeid noe tid før han ble langvarig sykemeldt. Han ble etter hvert innvilget 100 % uførepensjon.

Advokatfirmaet Robertsen AS ble kontaktet 6 år etter skaden og bistod kunden med å melde yrkesskadesaken til arbeidsgivers forsikringsselskap. Som et ledd i advokatbistanden, og i samarbeid med forsikringsselskapet, ble det innhentet spesialisterklæring i saken.

Spesialisterklæringen konkluderte med at det var sannsynlig årsakssammenheng mellom yrkesskaden og mannens plager og uførhet. 

I forhandlingsrundene om erstatningsutmålingen var det uenighet om blant annet erstatning for fremtidig inntektstap.

Etter lengre tids forhandlinger oppnådde man enighet med selskapet om det endelige oppgjøret.

Klienten mottok ca. kr. 4.000.000,- i erstatning.

Dersom du har flere spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss. Som advokater har vi egne beregningsprogrammer, som bidrar til å regne ut riktig erstatning.

Totalskade på fjøs - fikk full erstatning fra selskapet

Advokatfirmaet Robertsen AS har bistått en bonde i forsikringssak etter totalskade på eldre fjøs. Bygningen kollapset som følge av snøtyngde på tak.

I forbindelse med gjenoppbyggingen fikk bonden vedtak fra kommunen om at han måtte bygge tett gjødselkjeller i henhold til gjødselforskriften.

Fjøset hadde opprinnelig ikke tett gjødselkjeller. Kostnaden med å bygge tett gjødselkjeller var om lag tilsvarende som kostnaden med å gjenoppbygge selve låven.

Forsikringsselskapet erkjente erstatningsansvar for skaden, men avviste å dekke utgifter til bygging av tett gjødselkjeller. Forsikringsselskapet mente at kommunen uavhengig av skaden hadde grunnlag i gjødselforskriften for å pålegge bonden å bygge tett gjødselkjeller.

Bonden dokumenterte at fjøset var bygget før gjødselforskriften kom, dvs. at gjødselforskriften ikke gjaldt for fjøset før skaden skjedde. Det var skaden og nybygget som utløste påbud fra kommunen om å bygge tett gjødselkjeller.

Etter at saken ble klaget inn for Finansklagenemnda med bistand fra advokat Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen, erkjente forsikringsselskapet til slutt ansvar for totalutgiften med gjenoppbygging av fjøs og tett gjødselkjeller.

Bonden fikk erstattet sitt fulle tap knyttet til skaden og fikk i tillegg et fjøs som tilfredsstiller dagens krav til gjødselhåndtering.

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere saken din. 

Ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Pasientskadenemnda nektet å utbetale full menerstatning fordi pasienten snart skulle dø

Kreftsyk mann fikk erstatning likevel

En mann ble utsatt for forsinket diagnose, og fikk derfor en alvorlig kreftsykdom. Pasientskadenemnda nektet ham full ménerstatning to ganger fordi de mente han skulle dø av kreften innen kort tid. Nå betaler de mannen full erstatning likevel.

Mannen krevde erstatning fra Pasientskadenemnda for det tapet som kreftsykdommen ga ham, og nemnda var enig med mannen i at kreften burde vært oppdaget tidligere. Når det kom til selve utmålingen, mente Pasientskadenemnda at kreftsykdommen var så alvorlig at mannen ikke skulle få full erstatning for tapt livsutfoldelse (ménerstatning) fordi han snart skulle dø.

Det er ikke lenger lov for Pasientskadenemnda til å redusere erstatningen med henvisning til redusert levetid, men nemnda viste i sin avgjørelse til at forsinkelsen hadde skjedd før loven trådte i kraft og så ingen grunn til å endre på dette for den kreftsyke mannen. 

Mannen levde lenger enn Pasientskadenemnda mente han skulle, og søkte om ménerstatning igjen. Nok en gang mente nemnda at han skulle dø innen kort tid, og ville fortsatt bare utbetale en delvis ménerstatning.

Denne gangen slo ikke mannen seg til ro med avslaget, og engasjerte advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen, som tok ut stevning i saken.

Kort tid før saken skulle opp til behandling for tingretten, endret Pasientskadenemndas lege sin oppfatning av mannens overlevelsesmuligheter, og nemnda valgte da å utbetale full ménerstatning.

Mannen fikk dermed til slutt utbetalt ca kr 1.000.000,- i ménerstatning og saksomkostninger, i tillegg til erstatningen han allerede hadde mottatt.

Har du blitt feilbehandlet eller fått mangelfull medisinsk behandling, kan vi vurdere saken din helt uforpliktende. Vi har mange saker som har resultert i høyere erstatningssum enn hva NPE opprinnelig har tilbudt. Ta kontakt med oss idag.

 

tommy bergLovendringen som Pasientskadenemnda nektet å la mannen komme til gode, kom som resultat av at bl.a. advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen i lang tid arbeidet for å få stoppet Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemndas hjerteskjærende praksis om å nekte utbetaling av full menerstatning for pasienter som har fått dødelig kreftdiagnose som følge av feilbehandling. Dette arbeidet resulterte i en lovendring, hvor denne praksisen ble forbudt. Les mer om denne saken her.

 

VG: Database over skip ble ikke sjekket. Nye bevis etter «Utvik Senior»-forliset

1899816

I et brev til Stortinget legger advokatene frem nye bevis som de mener underbygger at det ukjente skipet sannsynligvis ville blitt sporet opp - dersom myndighetene den gang hadde gjort jobben sin.

- «Utvik Senior»-tragedien burde vært etterforsket som en kollisjon og et uaktsomt drap på ni mennesker, sier advokat Thesen.

Refser myndighetene

I brevet fra advokatene blir norske myndigheter og politi slaktet for feilvurderingene som ble gjort for vel 28 år siden. Den første granskingskommisjonen konkluderte den gang med at fiskebåten sank som følge av grunnstøting - og det ga alvorlige konsekvenser:

- Myndighetenes unnlatenhet ødela muligheten for å oppklare saken, og ødela dermed de etterlattes muligheter til å kunne fremme et erstatningskrav overfor en skipseier eller forsikringsselskap. Derfor må staten i dag ta ansvar for det økonomiske tapet som de etterlatte ble påført som følge av forliset, sier advokat Jan Inge Thesen.

I brevet til Stortinget krever advokatene derfor at de etterlatte får en langt mer sjenerøs erstatning enn de hittil er tilbudt.

Ni omkomne

Ni mann omkom da fiskebåten sank utenfor Senja i februar 1978. Den første granskingskommisjonen konkluderte med at båten trolig hadde grunnstøtt som følge av feilnavigering.

Men de etterlatte og erfarne fiskere i området mente fra første stund at dette ikke kunne være riktig. Vrakfunn som ble gjort like etter, tydet på at båten måtte ha vært utsatt for en kollisjon med et annet fartøy. Først i 2002, da båtmotoren ble funnet på dypet langt fra nærmeste grunne, ble en ny granskingskommisjon satt i sving. I fjor konkluderte kommisjonen med at kollisjon var den sannsynlige årsak til forliset.

Kilde: VG

VG: Nyttårsrakett ødela ansiktet

Kilde: VG

RAKETT-SKADET: Geir Fossum fra Herøy mistet det ene øyet da han ble truffet av en rakett sist nyttårsaften. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Av LEIF WELHAVEN og ØYVIND NORDAHL NÆSS (FOTOGRAF)

 
HERØY (VG) Han fikk brudd på hodeskallen, og et øye ble svidd vekk da rakettbatteriet løp løpsk: Nå advarer firebarnsfaren Geir Fossum mot farene ved raketter.
 

Foran øynene på fem barn, samboeren Cecilie og svigerforeldrene Wenche og Finn, ble 39-åringen slått i bakken med voldsom kraft sist nyttårsaften.

Skuddene på rakettbatteriet slo ut sideveis i stedet for oppover mot himmelen.

- Jeg kunne blitt drept, sier Fossum, som ble varig blind på det venstre øyet, og fikk store skader.

Snart ett år senere, hjemme på Herøy i Nordland, snakker familien ut om skrekkopplevelsen.

De er fortsatt sterkt preget av hvordan kvelden, som startet med en hyggelig lammelårmiddag, endte i et ubeskrivelig smertehelvete.

I tre kvarter ventet de på at ambulansen skulle komme seg ut til den spredt bebodde øya, mens Geir lå og skalv og kastet opp. 

I tillegg til skuddet som traff ham midt i øyeeplet, ble han også truffet i haken og like over det andre øyet.

 

- Blodet rant

Ytterligere to skudd traff ham i brystet, og sved hull i den delvis brannsikre kjeledressen han ved alt hell hadde tatt på.

- Blodet rant og rant. Øyet var gjenklistret, fargen var svart og lilla. Det så ut som det var en tennisball i øyet, så hovent var det, sier Geirs samboer Cecilie Skagen.

Hele familien bekrefter overfor VG at Fossum ikke var beruset, og at han hadde sørget for å plassere batteriet stødig på en slette før oppskytingen.

Fossum hadde kjøpt rakettbatteriet med 24 skudd, av typen «Golden Peacock», i Coop Prix-butikken han selv driver.

Gjennom jobben hadde familiefaren gått gjennom et eget kurs i rakettsikkerhet rett før nyttår.

- Noe av det siste jeg gjorde, var å dobbeltsjekke bruksanvisningen for å forsikre meg om at jeg gjorde alt riktig. Likevel brøt helvete løs. Noe må ha vært alvorlig galt med produktet, sier Fossum.

Mens Cecilie ble med samboeren i sykebilen, tok moren seg av de skrekkslagne barna.

I løpet av natten ble Fossum fløyet til Bodø, der legene opererte ham i fem timer.

 

- Det er tungt

Ett år senere er Geir i jobb i halv stilling. Han priser seg lykkelig over at han lever, men er samtidig bitter.

- Det er tungt. Jeg er blitt mer engstelig, og orker ikke så mye som før. Jeg tror ikke folk skjønner hvor farlig raketter er, og håper at min historie kan være en advarsel for folk. Selv tenkte jeg aldri over faren ved raketter før jeg plutselig ble rammet av dette, sier Fossum, som skryter av oppfølgingen på Nordland sentralsykehus.

- En ting er i alle fall sikkert. Vi skal aldri skyte opp en rakett igjen, sier svigermor Wenche, mens Geir og Cecilie nikker samtykkende.

Gjennom advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen har Fossum sendt et krav om at både Coop-systemet og Festival Fyrverkeri tar økonomisk ansvar for å ha solgt et produkt de mener var defekt.

- Det forelå feil ved fyrverkeriproduktet «Golden Crown Peacock», ved at flere av prosjektilene gikk av samtidig og sideveis og dermed traff skadelidte gjentatte ganger, i stedet for enkeltvis og rett opp i luften. Etter produktansvarsloven er importør og distributør ansvarlig for skader som påføres mennesker og ting som følge av en sikkerhetsmangel ved produktet, sier advokat Thesen.

Daglig leder Bjørn Tore Bergmann i Festival Fyrverkeri sier at saken er overført til forsikringsselskapet deres for vurdering, og at han ikke vil kommentere saken utover det.

Etter å ha blitt utskrevet fra sykehuset skrev Fossum en e-post til arbeidsgiveren om hva som hadde skjedd med ham. Først 10 måneder senere hørte han noe fra Coop-ledelsen. Nå får han en uforbeholden unnskyldning for at han ikke er blitt fulgt opp.

 

Kilde: VG

NRK: Uskyldig dømt for brannsvindel

 

NRK: Uskyldig dømt for brannsvindel

Brannoffer Oddmund Byklum tapte i byrett, lagmannsrett og Høyesterett, men klarte det umulige og fikk saken gjenopptatt for Høyesterett. Det tok ham ni år å bevise sin uskyld. 

368105

Kilde: NRK

Av: May Holme, Tove Austad og Ståle Hansen

Fotograf Jørn Broll

- Jeg unner ingen å gå gjennom et sånt helvete, sier Oddmund Byklum. Han ble beskyldt for å ha tent på sitt eget hus.

 

Gjenopptatt i Høyesterett

368093

Dårlig etterforskning av politiet kan føre til mistanke hos forsikringsselskapene. Foto: Politiet

Byklum tapte i byrett, lagmannsrett og Høyesterett, men klarte det umulige og fikk saken gjenopptatt for Høyesterett.

Der vant han den endelige seieren.

Hvis han hadde tapt hadde han vært skyldig sju millioner i saksomkostninger, og han hadde hatt et ødelagt rykte i tillegg.

 

Hjelp fra pensjonerte eksperter

368088

Advokat Robert Robertsen har knyttet til seg pensjonerte eksperter for å hjelpe uskyldig dømte.

Oddmund Byklum vant fordi han fikk hjelp fra en uvanlig kant. Hjelperne var et team med lang erfaring fra brann og forsikring.

De har sett at alt for mange blir uskyldig dømt for brannsvindel, og har fått nok av denne utviklingen. Sammen har disse ekspertene gått inn i et tjuetalls saker og snudd dem fra tap til seier.

 

- Justismord i brannsaker

368090

Hans Haugland er en av de pensjonerte ekspertene som hjelper brannofre.

- Vi har sett en rekke justismord i brannsaker, sier advokat Robert Robertsen. De brannlidte er etter hans mening sjanseløse mot de store mektige forsikringsselskapene.

Selv er han ikke pensjonist, men han har gått sammen med pensjonerte forsikringsdirektører og politietterforskere. Det må han for å få hjulpet dem som ikke har penger.

Forsikringsselskapene bruker store midler på ekspertise, og stiller i retten med det beste av titler og logoer i bransjen. - Du kommer ingen vei med en enslig advokat mot slikt skyts sier Robertsen.

 

Ressurssterke med unik kompetanse

368086

Øyvind Thorkildsen har etterforsket tusenvis av branner, og hjelper nå ofre.

Byklums hjelpere har en unik kompetanse og erfaring, og de jobber etter "ingen seier ingen betaling" prinsippet. De gjør det fordi de ser en bekymringsfull utvikling innenfor disse sakene. Øyvind Thorkildsen er pensjonert politiførstebetjent fra Oslo politikammer, og han har alene eller sammen med andre undersøkt og etterforsket 9-10 000 branner. Thorkildsen er bekymret for brannetterforskningskompetansen i politiet.

 

Dårlig politiarbeid får skylden

- Mange steder, og særlig på landsbygda, finnes det ikke kvalifiserte brannetterforskere, sier Thorkildsen. Etter hans mening er en mangelfull eller dårlig etterforskning katastrofal i disse sakene.

Hvis politiet kommer frem til feil brannårsak, hjelper det ikke at de henlegger straffesaken. Forsikringsselskapene nekter likevel å utbetale erstatning. De har fått mistanke, og hevder forsikringssvik eller svindel. Kundens eneste mulighet blir å gå til sak mot forsikringsselskapet sitt. At kravene til bevis er lavere i sivilsaker enn i straffesaker hjelper ikke den svindelmistenkte.

 

Etterforskning av forsikringsselskapet

368107

Ressursmangel i politiet kan føre til at etterforskningen blir gjort av forsikringsselskapene.

- På grunn av resursmangel overlater politiet ofte i praksis etterforskningen av branner til forsikringsselskapet sier Thorkildsen. Han er oppe i en sak akkurat nå. Det er en bilbrann som oppsto i en bil som var meldt stjålet. I denne saken sier han at politiet ikke har gjort noen reell etterforskning. De sa ikke engang fra til bilens eier at bilen var funnet. I stedet ringte de til forsikringsselskapet til eieren.

Forsikringsselskapet gjorde sine tekniske undersøkelser, og rapporten ble vedlagt politiets dokumentliste som eneste tekniske undersøkelse. Et halvt år etter at bilen var funnet fikk eieren beskjed. Da fikk han også vite at han var beskyldt for selv å ha tent på.

 

Riksadvokaten

Brennpunkt har forsøkt å få et intervju med riksadvokaten. De ønsker ikke å la seg intervjue, men svarer skriftlig på våre spørsmål:

Etter påtaleinstruks § 7-4 skal branner etterforskes selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Så langt riksadvokaten er kjent med følges denne regelen slik at for eksempel brann i bolighus og leiligheter mv. etterforskes av politiet.

Riksadvokaten har erfaring for at de alvorlige brannene blir grundig etterforsket, selv om mange brannsaker er kompliserte å etterforske og krever store ressurser.

 

Mangelfull etterforskning

Thorkildsen er uenig. Han kaller etterforskningen i Byklumsaken for den dårligste han har sett. Og han ser stadig saker som blir mangelfullt etterforsket, eller ikke etterforsket i det hele tatt.

Vi gir riksadvokaten dokumentasjonen på at politiet ikke selv har gjort undersøkelser. Da svarer de at de ikke vil gå inn i enkeltsakene, men vil vurdere om det er grunn til å se på praksis etter å ha sett programmet.

368102

Kilde: NRK

VG: Beskyldt for forsikringssvindel - endelig trodd

Av MAY LINN GJERDING, VG

ARENDAL (VG) Laila og Terje Aarli mistet alt i husbrann. TrygVesta beskyldte paret for å ha diktet opp en røverhistorie, og nektet å betale. 

1717097

VANT TIL SLUTT: I går kom gladmeldingen til Terje og Laila Aarli. Her utenfor sitt brannraserte hus. Deres tre barn i bakgrunnen. Foto: HENRIK HANSELMANN

 

Nå må forsikringsselskapet trolig betale erstatning til småbarnsfamilien fra Arendal. 

Etter to års forsikringsdrama, siktelse av ekteparet, henleggelse av politisak og tap i tingretten, ble det full seier i Agder lagmannsrett for familien Aarli.

- I dag er vi bare kjempeglade. Det er godt å endelig bli trodd. Vi er uskyldige og har ikke fantasi til å finne opp noe så stygt, sa Laila Aarli til VG etter at dommen falt i går.

TrygVesta hevdet at paret selv tente på trehuset sitt fra 1850 i Risehaven, og etterpå fabrikkerte en historie om en balanserende innbruddstyv i stuen 21. april 2007.

 

Fremmed mann

Trebarnsmoren våknet av støy og oppdaget flammer og en fremmed mannsperson i vinduskarmen. 

Forsikringsselskapet anså det som usannsynlig at tyven Aarli oppdaget før flukten ut av stuevinduet, kunne ha balansert forbi en gipsbyste av en mannsfigur uten å velte eller flytte den. Pyntebysten sto nemlig i oppreist posisjon midt i stuevinduet da politiet undersøkte ruinene - med kun 20 centimeters passasjemulighet for tyven.

 

Stjal kontanter

TrygVesta satte spørsmålstegn ved at tyven stjal kontanter og så ryddet opp etter seg, før vedkommende eventuelt tente på huset og stakk.

6. juli 2007 sendte forsikringsselskapet en analyse av brannen til politiet. Dagen etter ble paret siktet for ildspåsettelse og forsøk på forsikringssvindel. Saken ble henlagt samme år.

- Det har vært to tøffe rettssaker og en tung belastning for mine klienter. Nå har de blitt fullstendig renvasket av lagmannsretten. Dommen var velbegrunnet og god, sier Aarli-parets advokat Jan Inge Thesen til VG.

Han mener at ekteparet, helt uforskyldt har blitt overkjørt og mistenkeliggjort av TrygVesta.

- Det har vært vondt å bli mistrodd, men jeg har fått veldig mye støtte fra folk jeg jobber med, sier Laila Aarli.

Paret og deres barn måtte ta opp lån i familien, og har bodd midlertidig i Kragerø etter husbrannen. Nå kan de endelig senke skuldrene, og ser frem til sommerferie med rettsseieren i ryggen.

 

- Anker nok ikke

TrygVestas advokat Nora Lund Lefdal ønsker Aarli-familien alt godt fremover.

- Vi tar til etterretning at lagmannsretten har en annen bevisvurdering enn tingretten og oss. Det er lite sannsynlig at denne saken blir anket, sier Nora Lund Lefdal.

- Hvorfor trodde dere ikke på Aarlis forklaring?

- Torsoens plassering var et moment av flere. I noen saker kan man rett og slett ikke betale noe fordi man mener at det er svindel. Og sikker er man ikke før det foreligger en tilståelse, sier hun.

- Menneskelig sett er det positivt at familien Aarli har vunnet frem. Jeg håper at de nå får en fin sommer, sier Lefdal.

 

Kilde: VG

Aftenposten: Full seier for Åsta-offer

G Tittel Lnyh4linda2901

Jeg er veldig lettet, sier Linda Ellefsrud (33) etter seieren mot forsikringsselskapet Tryg.
FOTO: PAAL AUDESTAD 

- Dommen viser at det finnes rettferdighet, at man er blitt hørt. Alt sirkusartisteriet til motstanderen er blitt gjennomskuet. Det er godt, både for min del og for dem som kommer etter meg, sier Linda Ellefsrud til Aftenposten.

4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta i Hedmark. 19 personer omkom. Den da 22 år gamle studenten Linda Ellefsrud satt i en av vognene som ble minst skadet, men ble kastet inn i setet foran under sammenstøtet.

togulykke F Brødtekst Lnyh4astaulykken2901 2

Åsta-kollisjonen krevde 19 menneskeliv, og er den mest alvorlige togulykken i Norge siden 1975.
FOTO: JON PETTER EVENSEN

Hun hjalp til å redde medpassasjerer ut av vraket, og så mennesker omkomme i brannen som fulgte. I årene etterpå har hun slitt med psykiske plager, men i økende grad også med fysiske smerter.

 

Sakkyndige

Rettsstriden mellom Linda Ellefsen og Tryg, som er selskapet NSB hadde tegnet forsikring hos, har stått om i hvilken grad Ellefsruds fysiske og psykiske plager kan relateres direkte til ulykken. 

FAKTA: ÅSTA-ULYKKEN
4. januar 2000 kolliderte et tog fra Trondheim med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen. 19 mennesker omkom, 67 overlevde. Lokaltoget fra Hamar hadde trolig ikke grønt lys da det forlot stasjonen. Det var ikke installert automatisk togstopp eller togradio. Den eneste måten å få kontakt med togene på, var med mobiltelefon. Toglederen på Hamar hadde ikke riktig telefonnummer. Dermed fikk man ikke varslet.

Tryg har fremholdt at 33-åringen var disponert for å utvikle psykisk sykdom, og at nakkeskadene ikke skyldtes ulykken, fordi de slo ut for lenge etter hendelsen. Forsikringsselskapet har engasjert tre sakkyndige som har forsvart dette synet.

I dommen som ble avgitt fredag heter det: «Lagmannsretten finner det mest sannsynlig at Ellefsrud har en organisk nakkelidelse som er forenlig med skade etter traumet mot hodet og nakken som hun ble utsatt for ved togulykken».

- I 11 år har forsikringsselskapet Tryg kjempet med nebb og klør mot at hun skulle få erstatning. Dommen er en total slakt av vurderingene til Trygs sakkyndige, mener Jan-Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen, Ellefsruds advokat. 

 

Uføretrygdet

Eidsivating lagmannsrett konkluderer med at Ellefsrud er berettiget til en total erstatningssum på 4,5millioner kroner, samt store deler av saksomkostningene. 1,6millioner kroner er tidligere utbetalt, og vil bli trukket fra denne summen.

Ellefsrud var under utdanning for å bli journalist da ulykken rammet, men greide ikke å fullføre studiene. I dag er hun på 100prosent tidsbegrenset ufør, og aleneforsørger for ei jente på fire år.

- Erstatningen gjør at jeg vil få mer frihet og romslighet rundt min egen helsesituasjon. Jeg får blant annet mulighet til å gjenoppta behandlingen av nakken, som jeg tidligere ikke har hatt råd til å fortsette med, sier Ellefsrud.

 

Kan anke

Forsikringsselskapet Tryg har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil anke dommen til Høyesterett.

- Dommen var overraskende. Vi ser at man har lagt Ellefsruds forklaring fullt og helt til grunn når det gjelder hennes situasjon. Retten forutsetter en langt høyere skadegrad enn hva vi har gjort, sier Roald Stigum Olsen, pressetalsmann i Tryg Forsikring.

Han poengterer at heller ikke motparten har vunnet frem på alle punkter. Retten slår fast at Ellefsrud, som i dag er 100 prosent ufør, vil ha en arbeidsevne på 20 prosent fra 2012 og 50 prosent fra 2015. Dette er utgangspunktet for utregningen av forsikringssummen.

Ellefsruds advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen og de sakkyndige denne hadde engasjert, fremholdt at 33-åringen vil være varig arbeidsufør også i fremtiden - og argumenterte derfor for en høyere forsikringssum.

 

Kilde: Aftenposten

VG: Trafikkskadet kvinne fikk 7,3 millioner i erstatning

jit2

 UVERDIG: Advokat Jan Inge Thesen mener det burde være unødvendig at så mange må gå rettens vei for å få erstatningen de har krav på. Foto: MARTE VIKE ARNESEN

 

Trafikkskadet kvinne fikk 7,3 millioner i erstatning

...men forsikringsselskapet ville bare gi kvinnen en tredjedel

 

En sørlandskvinne har fått rekordhøye 7,3 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt alvorlig skadet i en trafikkulykke. Det er tre ganger mer enn det hun ble tilbudt.

 • Terje Helsingeng
 • Hilde Kristine Misje

Dommen falt i en tingrett på Sørlandet, etter at kvinnen og hennes advokat, Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen, avslo det opprinnelige tilbudet fra Tryg Forsikring NUF på 2,6 millioner kroner.

Thesen reagerer sterkt på at kvinnen, etter det hun har vært gjennom etter den dramatiske ulykken, måtte gjennom det han karakteriserer som en opprivende prosess i retten for å få riktig erstatning.

 

Gjentar seg

- Dette viser nok en gang at det forsikringsselskapene mener er et riktig erstatningsbeløp ikke alltid samsvarer med det som er den alminnelige rettsoppfatningen. I dette tilfelle ble beløpet nesten tredoblet i forhold til det opprinnelige, sier Thesen.

Han mener dette gjentar seg gang etter gang, og at det tvinger skadelidte ut i langvarige rettstvister for å få riktig erstatning for det økonomiske tapet som de lider.

- Forsikringsbransjen må nå ta dette innover seg og sørge for å komme i takt med domstolenes rettsoppfatning. Selskapenes uverdige praksis kan ramme hvem som helst som blir utsatt for alvorlige ulykker og som har mer enn nok med sine alvorlige helseplager, sier Thesen.

 

Som et trekkspill

Ulykken skjedde da kvinnen var på vei hjem sammen med en venninne etter å ha vært på shopping. En motgående bil kom over i feil kjørebane i forbindelse med en forbikjøring og frontkolliderte med bilen venninnene satt i.

På grunn av den høye hastigheten til den andre bilen ble sammenstøtet kraftig og begge bilene ble kondemnert.
Kvinnen, som nå har fått erstatning, ble sittende fastklemt, svært forslått med store skader, mens venninnen fikk kuttskader i hodet.

 

Fryktet bilbrann

- Ulykken var meget alvorlig. Fordi det var sølt diesel, var hun skrekkslagen ved tanken på at det kunne begynne å brenne når som helst. Bilen var også klemt sammen som et trekkspill og måtte derfor trekkes ut igjen før hun ble skåret løs, sier Thesen.

På sykehuset var det kriseopplegg. Der ble klærne klippet av henne, før hun gjennomgikk forskjellige undersøkelser.
Etterpå fikk hun vite at det som reddet livet hennes var at hun hadde en så solid bil.

 

Forsikringsselskapet anker

Tryg Forsikring opplyser til VG at de vil anke dommen.

- I denne saken har Tryg basert seg på konklusjonene til den rettsoppnevnte sakkyndige. Vi registrerer at tingretten har valgt å se bort fra disse konklusjonene i sin dom. Tryg mener dommen er feil, og vi kommer til å anke den. Jan Inge Thesens uttalelser har vi ingen videre kommentarer til, opplyser kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Kilde: VG

Trafikkskade ga 2,6 millioner i erstatning

Trafikkskade ga 2,6 millioner i erstatning

En trafikkskadet mann fikk alvorlig hodeskade etter at han falt ut av bilen i fart. Forsikringsselskapet tilbød først 1,5 millioner i erstatning, men måtte til slutt betale mannen 2,6 millioner.

 

Mannen ble skadet i hodet etter at han falt ut av bilen mens den fortsatt var i fart. Til tross for hodeskaden, var han i stand til å fullføre en utdannelse og ville etter all sannsynlighet være i stand til å jobbe noe etter ulykken. 

Dette var også noe mannen selv ønsket, men krevde erstatning for det tapet han ville få fordi han ikke ville være i stand til å jobbe i full stilling.

Mannen var først representert ved en advokat fra et annet advokatfirma, men byttet til advokat Thorsteinn J. Skansbo i Advokatfirmaet Robertsen for å få mer fremgang i saken. Dette medførte at forsikringsselskapet først la frem et tilbud et tilbud på kr 1.500.000,-. I forhandlinger med selskapet ble dette tilbudet oppjustert flere ganger, helt til selskapet aksepterte at mannen hadde et samlet krav på kr 2.600.000,-.

Det lønner seg som regel å bruke advokat mot forsikringsselskap etter trafikkskade. Som regel vil en erfaren advokat kunne sørge for at du får mer enn selskapet vil betale deg dersom du forsøker å håndtere saken alene. 

 

Våre advokater er spesialister på trafikkskade- og erstatningsrett. Ta en uforpliktende samtale med oss og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg i din erstatningssak.

VG: Trafikkoffer fikk 2666 prosent mer enn forsikringstilbudet

 
ADVOKAT-SEIER: Det har blitt mange saksdokumenter å holde styr på for Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen i alle årene saken har pågått. Foto: Trond Solberg
 
ADVOKAT-SEIER: Det har blitt mange saksdokumenter å holde styr på for Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen i alle årene saken har pågått. Foto: Trond Solberg
 
Av TERJE HELSINGENG, INGVILL DYBFEST DAHL og
TROND SOLBERG (FOTOGRAF)
 
Forsikringsselskapet tilbød trafikkofferet 300.000 kroner. Da retten hadde talt var erstatningsbeløpet kommet opp i 8,3 millioner kroner. 
 

Saken år for år

 • 6. juni 1998: Ulykken skjedde.
 • 10. november 2003: Tilbudt 350 000 kroner.
 • 15. januar 2009: Tilbudet redusert med 50 000 kroner, til 300 000 kroner.
 • 24. mars 2009: «Antydet et beløp på kr 300 000» og skriver samtidig: «Selskapet anser med dette saken for avsluttet». Videre står det: «Selskapet mener da å ha strukket seg langt ved at tidligere á konto utbetalinger på kr 125 000 ikke er hensynstatt/trekkes fra».
 • 23. juni 2010: Dom i Kristiansand tingrett: 225 000 i menerstatning og 395 000 for inntektstap for årene 2003 til 2010.
 • 8. desember 2011: Tilbud om 4,2 millioner kroner. 6. juni 2012: Tilbudet forhøyet til 4,9 millioner kroner. Under rettsmekling ble dette forhøyet til 6 millioner kroner. Høyeste krav fra saksøker var 10,8 millioner kroner.
 • 27. august 2012: Søksmål mot forsikringsselskapet med krav om ca. 10,8 millioner kroner, som selv beregnet erstatningsbeløpet til ca. 3,9 millioner kroner.
 • 22. januar 2013: Etter rettsmekling blir tilbudet forhøyet til seks millioner kroner.
 • 8. mars 2013: Dom i Kristiansand tingrett: 5,1 millioner kroner i erstatning, i tillegg til tidligere utbetalinger.
 • 14. februar 2014: Dom i Agder lagmannsrett: Totalt 8,3 millioner kroner i erstatning, inkludert tidligere utbetalinger. Partene bærer sine egne sakskostnader.

Trafikkulykken, hvor en 17 år gammel gutt på moped ble hardt skadet da han frontkolliderte med en møtende bil som kom over i feil kjørebane, skjedde 6. juni 1998.   

Først nå er dommen i Agder lagmannsrett falt. 

SpareBank 1 Skadeforsikring ønsket 23. mars 2009 å sette endelig punktum da de allerede mente å ha strukket seg langt. I brevet til advokaten skrev de:

«Selskapet anser med dette saken for avsluttet».

- Heldigvis skjedde ikke det, sier advokat Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen.

 

Fem rettsrunder

Han viser til at klienten har vært gjennom fem krevende rettsrunder før han har fått erstatningen han mener å ha krav på.

Thesen har ført en rekke rettssaker mot forsikringsselskaper som har tilbud trafikkofre langt mindre enn det domstolene til slutt har landet på.

Etter Åsta-ulykken tilbød Tryg Forsikring 14. juni et offer 1,8 millioner kroner som «full og endelig erstatning». Dommen ble 4,4 millioner kroner.

Like før juli fjor fikk en sørlandskvinne rekordhøye 7,3 millioner kroner i erstatning, etter at det opprinnelige tilbudet fra Tryg på 2,6 millioner kroner ble avslått.

Thesen sier han har mange flere eksempler på at selskaper tilbyr sluttoppgjør som etter forhandlinger og rettssaker blir vesentlig høyere.

- Forsikringsselskapene spekulerer i at folk som har vært utsatt for en ulykke og er i en fortvilet situasjon skal være lykkelig og bare ta i mot det første tilbudet de får om, hevder Thesen.

Det avviser Tryg Forsikring.

- Trygs overordnete mål er å gi kunden riktig erstatning, og det gjør vi i en overveldende del av de mange sakene. Så vil det alltid være noen ytterst få saker der det oppstår uenighet mellom selskap og kunde om hva som er riktig erstatning, og et lite fåtall av disse sakene igjen blir avgjort i retten, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

Thesen sier at han har eksempler på at personer som har godtatt selskapenes tilbud senere har ønsket å få tatt saken opp igjen.

 

- Sulteforet

ULYKKESSTEDET: Fra rekonstruksjonen av ulykken utenfor Lyngdal 6. juni 1998. Foto: Politiet
ULYKKESSTEDET: Fra rekonstruksjonen av ulykken utenfor Lyngdal 6. juni 1998. Foto: Politiet 

- Men da de sa ja var de sulteforet etter flere års kamp og hadde et desperat behov for pengene.

Selv om kampen mot forsikringsselskapene kan være tøff, er Thesens råd:

- Si aldri ja til forsikringsselskapenes første tilbud!

 

- Enorm belstaning

17-åringen som ble skadet har nå rukket å bli 33 år gammel. Overfor VG beskriver han de 16 årene som har gått siden ulykken som en «tøff periode» i hans liv.

- Denne saken, og alle rundene i retten, har vært en enorm belastning. Bare det å lese brevene fra forsikringsselskapene har gjort at jeg gikk direkte i dørken. Derfor har min far ofte måtte lese dem for meg.

Mannen ble slengt gjennom luften da en møtende personbil kom over i feil kjøreretning. Han ble slått bevisstløs og påført kneskade og brudd på hodeskallen.

33-åringen sier at han gjort alt som har stått i hans makt for å være i jobb i alle disse årene, men må nå erkjenne at hans store drøm om å bli sjøkaptein ikke lar seg oppfylle. Derfor har tap av fremtidig inntekt stått sentralt i de mange rettsrundene.

- På grunn av alle hodesmertene har jeg måttet gi opp styrmannsskolen, sier 33-åringen, som nå er glad for at denne saken endelig er over.

 

Sparebank 1: - Spekulerer ikke

SpareBank 1 avviser at de bevisst spekulerer på at skadeforvoldte skal takke ja til første tilbud fordi de allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon.

- Nei, vi spekulerer selvsagt ikke i det. Vi er opptatt av å få til så riktige oppgjør som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad.

- Hvorfor tok det nesten 16 år å få avsluttet saken?

- Vi synes også at det har tatt lang tid, men hovedårsaken er at skadeforvoldte etter ulykken har vært under utdanning og i 100 prosent jobb frem til mars 2011. Derfor har saken heller ikke vært medisinsk utredet i særlig grad. Motpartens advokat har også valgt å dele opp saken i to rettssaker.Vi prøvde å avslutte saken ved rettsmekling i januar 2013, hvor vi kom med et tilbud om erstatning på det nivået som nå lagmannsretten har havnet på.

 

- Ville avslutte saken

I et brev som advokatfirmaet Riisa & Co sendte 24. mars 2009 på vegne av SpareBank 1 Skadeforsikring mente de at saken mot trafikkofferet var å betrakte som avsluttet.

I brevet, signert advokat Svein Jøsang, står det ordrett:

«Etter selskapets oppfatning bør denne saken avsluttes så raskt som mulig, og man finner det rimelig å utbetale erstatning basert på en viss forsinket utdannelse, evnt. en viss yrkesvalghemning. Jeg har i mitt brev 15. januar d.å. antydet et beløp på kr 300.000, og et slikt beløp vil bli overført Deres klientkonto. Selskapet mener da å ha strukket seg langt ved at tidligere á konto utbetalinger på kr 125.000 ikke er hensynstatt/trekkes fra.Selskapet anser med dette saken for avsluttet. De vil motta eget brev om foreldelse og evnt. søksmål»

Kilde: VG

Erstatning økte med 4566 prosent

Erstatning økte med 4566 prosent

Kvinne ble tilbudt kr 30.000,- etter trafikkulykke. Med advokathjelp fikk hun til slutt nesten 1,4 millioner kroner.

Økningen viser at det kan lønne seg å engasjere advokat.

 

En 25 gammel kvinne var passasjer da ulykken var skjedde. Hun har blant annet slitt med smerter i hode, nakke og ryggen etter utforkjøring i 160 km/t. Det var ikke promille involvert i trafikkulykken, som endret livet hennes på sekunder.

Etter bilulykken ble kvinnen tilbudt 30.000 kroner fra forsikringsselskapet. Hun synes at var lite, og engasjerte advokat Kristin Kvanum Hestnes i Advokatfirmaet Robertsen.

Det var uklart i hvilken grad 25-åringen blir arbeidsufør, men hun ville definitivt ikke kunne arbeide full stilling, og dette var utgangspunktet for forhandlingene med selskapet.

 

Fikk nesten 1,4 millioner i erstatning etter trafikkulykke

Etter forhandlinger fikk kvinnen nesten 1,4 millioner kroner i erstatning fra bilførerens forsikringsselskap inkl. fører/passasjerulykkesforsikring. Hun har ikke vært vurdert av NAV i forhold til arbeidsuførhet, fordi hun i hvert fall ikke er minst 50 prosent arbeidsufør (krav for AAP og uføretrygd). I dag er det umulig å vite om hun kan jobbe 80 prosent, 60 prosent eller i annen grad.

- Hun ønsket å bli ferdig med saken og jeg mener oppgjøret er bra ut fra sakens forutsetninger, sier advokat Hestnes.

 

Den 25 år gamle kvinnen er strålende fornøyd med hjelpen hun har fått av advokaten i saken:

- Hun er en utrolig flott person som alltid er tilgjengelig og veldig hjelpsom. Anbefales til alle som trenger en dyktig advokat! Du har hjulpet meg igjennom saken min i en god stund nå og jeg kan ikke takke deg nok for din støtte og hjelp. Dersom jeg trenger en advokat senere i livet skal jeg definitivt ta kontakt med deg, sier klienten som vil være anonym.

 

Lurer du på om du kan få hjelp av en advokat? Ta kontakt med oss her for en uforpliktende samtale.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.