NRK: Uskyldig dømt for brannsvindel

Brannoffer Oddmund Byklum tapte i byrett, lagmannsrett og Høyesterett, men klarte det umulige og fikk saken gjenopptatt for Høyesterett. Det tok ham ni år å bevise sin uskyld. 

368105

Kilde: NRK

Av: May Holme, Tove Austad og Ståle Hansen

Fotograf Jørn Broll

- Jeg unner ingen å gå gjennom et sånt helvete, sier Oddmund Byklum. Han ble beskyldt for å ha tent på sitt eget hus.

 

Gjenopptatt i Høyesterett

368093

Dårlig etterforskning av politiet kan føre til mistanke hos forsikringsselskapene. Foto: Politiet

Byklum tapte i byrett, lagmannsrett og Høyesterett, men klarte det umulige og fikk saken gjenopptatt for Høyesterett.

Der vant han den endelige seieren.

Hvis han hadde tapt hadde han vært skyldig sju millioner i saksomkostninger, og han hadde hatt et ødelagt rykte i tillegg.

 

Hjelp fra pensjonerte eksperter

368088

Advokat Robert Robertsen har knyttet til seg pensjonerte eksperter for å hjelpe uskyldig dømte.

Oddmund Byklum vant fordi han fikk hjelp fra en uvanlig kant. Hjelperne var et team med lang erfaring fra brann og forsikring.

De har sett at alt for mange blir uskyldig dømt for brannsvindel, og har fått nok av denne utviklingen. Sammen har disse ekspertene gått inn i et tjuetalls saker og snudd dem fra tap til seier.

 

- Justismord i brannsaker

368090

Hans Haugland er en av de pensjonerte ekspertene som hjelper brannofre.

- Vi har sett en rekke justismord i brannsaker, sier advokat Robert Robertsen. De brannlidte er etter hans mening sjanseløse mot de store mektige forsikringsselskapene.

Selv er han ikke pensjonist, men han har gått sammen med pensjonerte forsikringsdirektører og politietterforskere. Det må han for å få hjulpet dem som ikke har penger.

Forsikringsselskapene bruker store midler på ekspertise, og stiller i retten med det beste av titler og logoer i bransjen. - Du kommer ingen vei med en enslig advokat mot slikt skyts sier Robertsen.

 

Ressurssterke med unik kompetanse

368086

Øyvind Thorkildsen har etterforsket tusenvis av branner, og hjelper nå ofre.

Byklums hjelpere har en unik kompetanse og erfaring, og de jobber etter "ingen seier ingen betaling" prinsippet. De gjør det fordi de ser en bekymringsfull utvikling innenfor disse sakene. Øyvind Thorkildsen er pensjonert politiførstebetjent fra Oslo politikammer, og han har alene eller sammen med andre undersøkt og etterforsket 9-10 000 branner. Thorkildsen er bekymret for brannetterforskningskompetansen i politiet.

 

Dårlig politiarbeid får skylden

- Mange steder, og særlig på landsbygda, finnes det ikke kvalifiserte brannetterforskere, sier Thorkildsen. Etter hans mening er en mangelfull eller dårlig etterforskning katastrofal i disse sakene.

Hvis politiet kommer frem til feil brannårsak, hjelper det ikke at de henlegger straffesaken. Forsikringsselskapene nekter likevel å utbetale erstatning. De har fått mistanke, og hevder forsikringssvik eller svindel. Kundens eneste mulighet blir å gå til sak mot forsikringsselskapet sitt. At kravene til bevis er lavere i sivilsaker enn i straffesaker hjelper ikke den svindelmistenkte.

 

Etterforskning av forsikringsselskapet

368107

Ressursmangel i politiet kan føre til at etterforskningen blir gjort av forsikringsselskapene.

- På grunn av resursmangel overlater politiet ofte i praksis etterforskningen av branner til forsikringsselskapet sier Thorkildsen. Han er oppe i en sak akkurat nå. Det er en bilbrann som oppsto i en bil som var meldt stjålet. I denne saken sier han at politiet ikke har gjort noen reell etterforskning. De sa ikke engang fra til bilens eier at bilen var funnet. I stedet ringte de til forsikringsselskapet til eieren.

Forsikringsselskapet gjorde sine tekniske undersøkelser, og rapporten ble vedlagt politiets dokumentliste som eneste tekniske undersøkelse. Et halvt år etter at bilen var funnet fikk eieren beskjed. Da fikk han også vite at han var beskyldt for selv å ha tent på.

 

Riksadvokaten

Brennpunkt har forsøkt å få et intervju med riksadvokaten. De ønsker ikke å la seg intervjue, men svarer skriftlig på våre spørsmål:

Etter påtaleinstruks § 7-4 skal branner etterforskes selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold. Så langt riksadvokaten er kjent med følges denne regelen slik at for eksempel brann i bolighus og leiligheter mv. etterforskes av politiet.

Riksadvokaten har erfaring for at de alvorlige brannene blir grundig etterforsket, selv om mange brannsaker er kompliserte å etterforske og krever store ressurser.

 

Mangelfull etterforskning

Thorkildsen er uenig. Han kaller etterforskningen i Byklumsaken for den dårligste han har sett. Og han ser stadig saker som blir mangelfullt etterforsket, eller ikke etterforsket i det hele tatt.

Vi gir riksadvokaten dokumentasjonen på at politiet ikke selv har gjort undersøkelser. Da svarer de at de ikke vil gå inn i enkeltsakene, men vil vurdere om det er grunn til å se på praksis etter å ha sett programmet.

368102

Kilde: NRK

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.