Tilbakeviste anklager om forsikringssvik

Tilbakeviste anklager om forsikringssvik

Høsten 2023 brant det i en fritidsbåt utenfor Larvik. Båten havarerte og sank, men forsikringsselskapet anklaget båteieren for forsikringssvik og nektet ham oppgjør. Mannen som eide båten engasjerte vår advokat og partner, Thorsteinn J. Skansbo til å bistå ham overfor selskapet.

 

Anklaget for forsikringssvindel etter brann

Forsikringsselskapet mente at mannen hadde tent på båten selv, og dessuten gitt feil opplysninger da han tegnet forsikringen. Begge disse anklagene om forsikringssvindel er i seg selv alvorlige nok til å bli nektet erstatning hvis de medfører riktighet. Mannen nektet for at han hadde gjort noe av dette.

Advokat Skansbo gikk i dialog med både forsikringsselskapet og politiet på vegne av båteieren, og ba om at det ble gjort ytterligere og konkrete etterforskningsskritt. Den nye etterforskningen avdekket at det ikke var noe som tydet på at brannen var påsatt. Det viste seg også at forsikringsselskapet heller ikke hadde noe grunnlag for å hevde at mannen hadde gitt feil opplysninger da forsikringsavtalen ble inngått.

Les også vår artikkel om Henrik Sørensen, som ble beskyldt for å ha satt fyr på sin egen båt. Etter hjelp fra våre advokater fikk han 3,2 millioner kroner i erstatning. 

 

Politiet henla saken - forsikringsselskapet ga seg

Politiet henla saken etter den nye etterforskningen og forsikringsselskapet måtte komme tilbake til forhandlingsbordet. Der endte saken med at mannen til slutt fikk forsikringsoppgjøret for båten.

Hvis du har blitt feilaktig anklaget for forsikringssvik, er det viktig at saken din håndteres av en advokat som har erfaring med både forsikrings- og sviksaker. I Advokatfirmaet Robertsen har vi over mange år bistått forsikringstakere som ikke har blitt trodd av sitt eget forsikringsselskap, og blitt nektet erstatning på feilaktig grunnlag.

Se mer om hva vi kan bistå med innen forsikringsrett her.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om din sak.

Full erstatning for totalskadet Porsche

Full erstatning for totalskadet Porsche

En mann kjørte sin Porsche av veien og totalskadet bilen. Forsikringsselskapet nektet imidlertid å betale for skaden, og mannen måtte gå til retten. Han fikk hjelp av advokat Nora Løvøi Bjørnstad, og vant frem med fullt oppgjør for Porschen med prislapp på ca. 4,7 millioner kroner.

Forsikringsselskapet nektet å betale etter kollisjon

En nyinnkjøpt Porsche til ca. 4,7 millioner kroner, havnet i grøfta og kolliderte med et tre. Det var snakk om en sjeldent rask sportsbil som man må søke om å få lov til å kjøpe. Da sjåføren av bilen, som følge av ulykken, søkte om erstatning fra sitt forsikringsselskap, nektet selskapet å betale. 

Forsikringsselskapets mente at sjåføren måtte ha opptrådt grovt uaktsomt for å ha havnet i grøfta. Hovedpåstanden var at hastigheten på bilen måtte ha vært høyere enn den sjåføren hadde oppgitt.

Les mer om hva du bør vurdere å gjøre hvis du har fått avslag fra forsikringsselskapet her. 

Advokathjelp sørget for seier i både tingretten og lagmannsretten

Sjåføren engasjerte derfor advokat Nora L. Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen som brakte saken inn for retten. Med Bjørnstads bistand vant sjåføren frem både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsretten var blant annet på befaring på ulykkesstedet. Etter å ha vurdert forholdene der la retten verken forsikringsselskapets sakkyndiguttalelse eller vitneuttalelse til grunn. 

Retten påpekte at det var flere forhold som hadde medvirket til ulykken. Blant disse var værforholdene på ulykkestidspunktet og de svært spesielle dekkene på bilen. Riktignok kunne ulykken ha vært unngått dersom sjåføren hadde holdt en lavere fart, men han hadde ikke opptrådt grovt uaktsomt. Forsikringsselskapet ble derfor dømt til å utbetale forsikringsdekningen. 

Har du en tvist med forsikringsselskapet og lurer på om du bør klage inn saken til Finansklagenemda - les her. 

Få hjelp fra advokater med lang erfaring fra forsikringssaker

Har du spørsmål om ditt forsikringsoppgjør, eller trenger du bistand overfor forsikringsselskapet?

Kontakt oss i Advokatfirmaet Robertsen i dag.

Våre advokater jobber spesialisert med forsikrings- og erstatningsrett. Les mer om hva våre advokater kan bistå med innen forsikringsrett her.

Feil forsikring er et stort problem i landbruket

Feil forsikring av driftsbygninger er et betydelig problem i landbruket

Bonden kan ved store skader bli sittende igjen med milliontap. Som samarbeidsadvokater for Bondelaget ser vi rett som det er ved store skadeoppgjør at bonden dessverre har tegnet feil forsikring på viktige næringsbygg. Dette er en tragedie for dem som rammes f.eks. ved brann. 

Ofte ser vi at sentrale og viktige driftsbygninger er forsikret på førsterisiko, istedet for fullverdi.

I utgangspunktet fraråder vi å tegne førsterisikoforsikring.

Les mer om hva vi kan bistå med i forsikringsrett og saker mot forsikringsselskaper her.

 

Hva er forskjellen mellom førsterisiko og fullverdi?

Den viktigste forskjellen mellom disse dekningene er at ved førsterisiko har du som kunde risikoen for at forsikringssummen er høy nok til å dekke gjenoppføring av bygningen ved større skader. Dette makter de fleste ikke å følge opp, særlig nå som byggekostnadene i den siste tiden har økt enormt. 

Et eksempel: Førsterisikosummen er satt til kr. 5 millioner og bygningen blir totalskadet ved brann. Etter brannen viser det seg at det vil koste kr. 8 millioner å få gjenoppført bygningen. I dette tilfellet foreligger en underdekning på kr. 3 millioner, som kunden/bonden selv må dekke.

Ved fullverdiforsikring er det forsikringsselskapet som har risikoen for at forsikringssummen er riktig. Forsikringssummen på en løpende fullverdiforsikring setter ikke grenser for det maksimale forsikringsbeløp du har krav på, men er et grunnlag for forsikringsselskapet for å kunne beregne hvor mye du skal betale i forsikringspremie for fullverdiforsikringen. Resultatet i eksempelet ovenfor ved fullverdiforsikring, vil bli at kunden får gjenoppført bygningen opp til 8 millioner, selv om fullverdisummen er satt til 5 millioner, og det således foreligger underdekning.

 

Hva er grunnen til at mange viktige driftsbygninger er førsterisikoforsikret?

Det kan ha med tradisjon å gjøre. Mange bygninger i landbruket er av eldre dato og kan opprinnelig ha hatt en mindre viktig driftsfunksjon. Etterhvert kan disse bygningene ha blitt modernisert og bygget ut, det kan ha skjedd salg eller generasjonsskifte, og så har man glemt å sjekke at forsikringen oppdateres.

Det kan også være at man ikke er seg bevisst den store forskjellen mellom disse dekningene.

Forsikringsselskapets rådgivere kan ha vært for lite flinke til å forklare forskjellen, dvs. unnlatt å gi god nok informasjon.

En tommelfingerregel kan være at dersom en bygning ønskes gjenoppført ved skade, så velg fullverdiforsikring, men om du tenker at bygningen din ikke skal gjenoppbygges om den blir skadet kan førsterisiko være et alternativ. Førsterisiko kan derfor eventuelt benyttes på mindre viktige bygninger som du tenker ikke skal gjenoppføres, eller på små uthus som du tenker gjenoppført,men skal du gjenoppføre så må du sørge for å sette forsikringssummen høyt for å ta høyde for økte byggekostnader.

Forsikringspremien ved fullverdi kan nok i en del tilfeller være høyere enn ved førsterisiko, men det vil jeg si er en rimelig merutgift veiet opp mot at man kan bli pådratt et tap i millionklassen ved feil forsikringsdekning. Uansett bør man innhente tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper og sjekk samtidig at man har gode driftstaps-/avbruddsforsikringer.

Vårt klare råd er: Sjekk med en gang hvilken forsikring som er tegnet på driftsbygninger, uthus, bolig m.m. Står det førsterisiko i forsikringsbeviset, så få den endret til fullverdi så raskt som mulig, helst idag.

Er du medlem av Norges Bondelag og har forsikringsrelaterte spørsmål råder vi deg til å ta kontakt med fagsjef forsikring, Aina Bratlie – tlf. 40405995, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Uansett er du også velkommen til å ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Robertsen.

Din guide til riktig forsikringsoppgjør

Din guide til riktig forsikringsoppgjør

Smykker, biler, båter og andre gjenstander kan representere store verdier, og kan gi store forsikringsoppgjør hvis de blir skadet eller ødelagt. Skal du fremme et slikt krav om erstatning etter tingskade, er det imidlertid du som forsikringstaker som må bevise hva som er blitt skadet og hvilken verdi dette har.

Derfor er det enkelte ting du selv både kan og bør gjøre for å lette prosessen med å få forsikringsoppgjør i etterkant av tingskaden.

 

Sikre bevis for skaden

For å melde tingskaden til ditt forsikringsselskap må du fylle ut selskapets egenmelding. I forbindelse med utfyllingen av egenmeldingen vil det være en stor fordel om du kan dokumentere skaden på godt vis. Av denne grunn anbefales det å ta bilder så fort tingskaden er et faktum. Bildene lar saksbehandleren i størst mulig grad danne et bilde av skadeomfanget og -forløpet. Kan du også dokumentere tingen uten skaden, sammen med en grundig forklaring av hendelsen, lar du saksbehandler forstå akkurat hva som er skjedd og sannsynliggjør at du får forsikringsutbetalingen du har krav på.

Les mer om hva vi kan bistå med innen forsikringsrett her.

 

Ta bilder

For å minske rommet for diskusjon rundt hva som skjedde bør ta du både helhetsbilder og nærbilder av skaden. Sørg videre for at bildene er av god kvalitet og oppløsning. Er det eksempelvis en bil som er blitt bulket, bør du ta et bilde av hele bilen hvor bulkens plassering synes, i tillegg til bilder nærmere av bulkens form. Sammen med din beskrivelse av hendelsesforløpet kan da forsikringsselskapets saksbehandler forstå skadeomfanget og fastlegge størrelsen på forsikringsutbetalingen. Videre gir du heller ingen grunn for saksbehandleren til å tvile på din forklaring.

 

Dokumentasjon er viktig

I enkelte situasjoner er god dokumentasjon av tingskaden særlig viktig. Dette gjelder f.eks. der hvor den forventede forsikringsutbetalingen er høy, eller skaden uvanlig. Grunnen er at forsikringssvindel forekommer, og forsikringsselskapets saksbehandler kan tvile på din forklaring.

Et eksempel er denne saken, hvor eieren av en båt ble nektet oppgjør fordi forsikringsselskapet anklaget ham for forsikringssvik. Mannen engasjerte vår advokat og partner, Thorsteinn J. Skansbo, og fikk til slutt forsikringsoppgjøret.

Er det eksempelvis en dyr klokke som er skadd, vil det være fordelaktig å kunne dokumentere klokkens verdi uten skaden, ved for eksempel en salgskvittering. I tillegg bør du dokumentere hvilken type skade som er skjedd, igjen ved å ta bilder. Du bør også forklare hvorfor du eventuelt ikke har hatt mulighet til å dokumentere tilstrekkelig. Sammen kan disse sannsynliggjøre hendelsesforløpet og bekrefte hvilken sum som skal utbetales.

Les også denne saken, hvor en mann fikk full erstatning for en totalskadet Porsche.

 

Bør vitneutsagn innhentes?

Er handlingsforløpet mer uvanlig, og/eller vanskelig lar seg bevise ved bilder og forklaring, vil det være fordelaktig å innhente vitneutsagn dersom noen var vitne til tingskaden. Vitneutsagnet skaper god notoritet for din forklaring av hendelsesforløpet. Det kan være grunn til å merke at vitnene er bedre for forsikringsselskapet jo mindre personlig deres relasjon er til deg. Riktignok kan det være vanskelig å kontakte fremmede i stressende situasjoner hvor du eksempelvis har krasjet med en sau som løp ut i veien foran bilen din. Kan imidlertid vitnet bekrefte at sauen faktisk løp ut fra skogen uten at du hadde mulighet til å se den, og ikke lå stille i veibanen, kan forsikringsselskapets saksbehandler godkjenne forsikringsutbetalingen og ikke sette den ned som følge av mistanke om uaktsom kjøring. Vitneutsagn kan innhentes umiddelbart, eller i etterkant av tingskaden. De kan være både muntlige og skriftlige. Det sentrale er at du kan dokumentere vitneutsagnene på pålitelig vis.

 

Søk hjelp ved forsikringsproblemer

Det er typisk ved sannsynliggjøring av hendelsesforløp og å fastsette riktig utbetalingssum at man kan få problemer med forsikringsselskapene. Havner du i en slik situasjon vil det være fordelaktig å kontakte en advokat som kan fortsette kommunikasjonen.

Vi i Advokatfirmaet Robertsen har lang erfaring med slike oppdrag, og kan vise til gode resultater. Tar du kontakt før dialogen med forsikringsselskapet har låst seg fullstendig, kan det også være prosessutgifter å spare for din egen del.

 

Ble beskyldt for svik - nå får han 3,2 millioner i erstatning

 

Ble beskyldt for svik - nå får han 3,2 millioner i erstatning

Henrik Sørensen ble beskyldt for å ha satt fyr på sin egen båt. Nå er han etter flere års kamp renvasket med hjelp fra advokatene i Advokatfirmaet Robertsen. Forsikringsselskapet måtte ut med en betydelig erstatning.

Det var i november 2021 at Sørensens reketråler «Teis» brant ned. Sørensen selv ble berget, men reketråleren sank. Båten var forsikret i Havtrygd Gjensidig Forsikring med Gjensidige Forsikring ASA som co-assurandør.

 

Engasjerte advokat etter beskyldning om forsikringssvindel

Forsikringsselskapene mente han selv hadde forårsaket brannen, og nektet å utbetale forsikringssummen. Sørensen var altså beskyldt for forsikringssvindel, og selskapene krevde i tillegg 1,6 millioner kroner fra Sørensen for utgifter de hadde hatt i forbindelse med saken.

Da engasjerte Sørensen Advokatfirmaet Robertsen, som har håndtert mange brannskadeoppgjør og bistått flere som har blitt anklaget for forsikringssvik. Etter at dialog med selskapet ikke førte fram, ble det tatt ut stevning med krav om fullt forsikringsoppgjør.

Les mer om hva vi kan bistå med innen forsikringsrett her.

 

Trakk anklagene om forsikringsbedrageri

Det ble fremlagt nye bildebevis før saken kom opp i retten, og selskapene så seg nødt til å trekke anklagene om svik. Partene møttes til mekling i Moss tingrett, og forlikte saken med et samlet forsikringsoppgjør på 3,2 millioner kroner.

– Det er en lettelse å sette punktum i denne saken. Jeg er veldig fornøyd med at jeg er ferdig med saken og at jeg er renvasket, sier Sørensen i en uttalelse til Fiskeribladet.


Saken er også omtalt i VG: Rekefisker får millionerstatning.

 

Misforståelser kan lede til anklager om forsikringssvindel

Advokatfirmaet Robertsen har siden 1987 bistått mange skadelidte overfor forsikringsselskaper Hvis selskapet får en mistanke om svik i en forsikringssak, så vil hele prosessen låse seg og bli svært vanskelig. Ofte skyldes dette en tidlig misforståelse, som har fått forplantet seg gjennom hele saksbehandlingen.

På denne siden har vi samlet noen gode råd til hva som kan være lurt å huske på for å unngå avkortning i forsikringsoppgjøret etter en brann.


Ved å engasjere advokat tidlig unngår du slike misforståelser og forsikringsoppgjøret vil gå lettere.

Kontakt våre advokater i dag for en uforpliktende samtale om bistand i din sak.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er en erstatningspost som skal gi skadelidte økonomisk kompensasjon for den «tort og svie» vedkommende er påført i forbindelse med en krenkelse. Dette skiller oppreisningserstatning (og ménerstatning) fra de andre erstatningspostene, som normalt skal erstatte et konkret økonomisk tap.

Vilkårene for oppreisningserstatning følger av skadeerstatningsloven § 3-5. Det fremgår av bestemmelsen at det er to hovedgrupper av handlinger/ krenkelser som kan gi krav på oppreisning. For det første kan du fremsette krav om oppreisningserstatning dersom du har blitt påført en personskade. For det andre kan du fremsette krav om oppreisningserstatning dersom du har blitt utsatt for enkelte andre krenkelser, selv om du ikke er påført en personskade. Hvilke krenkelser dette er fremgår av skadeerstatningsloven § 3-3, og gjelder blant annet barnebortføring, tvangsekteskap, mishandling i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. 

Videre er det et vilkår at skadevolder ved handlingen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette kravet gjelder både hvis du er utsatt for en personskade, og hvis du er utsatt for en krenkelse som nevnt i skadeerstatningsloven § 3-3.

 

Alternativet om personskade

Skadelidte må etter skl. § 3-5 første ledd, bokstav a, være påført en personskade. Det følger av forarbeidene at det siktes til fysiske smerter, angst og psykisk lidelse, plager og ulemper ellers, lengre sykehusopphold, hindring i normal livsførsel m.m.

Det kreves verken at skaden er varig, betydelig eller av medisinsk art, hvilket er en forskjell fra vilkårene om rett til menerstatning.

 

Forsett eller grov uaktsomhet

Det er også et krav om at skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, for at skadelidte skal bli tilkjent oppreisningserstatning etter skl. § 3-5. 

I rettspraksis er det lagt til grunn at oppførselen må representere «et markert avvik fra forsvarlig handlemåte» og at det må dreie seg om en oppførsel som er «sterkt klanderverdig» dersom handlingen skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom.

 

Hvor mye har man krav på i oppreisning?

For enkelte handlinger er det satt såkalte normerte standardbeløp som man kan få tilkjent dersom vilkårene for oppreisning er oppfylt. I andre tilfeller fastsettes oppreisningsbeløpet skjønnsmessig, og det blir foretatt en konkret vurdering i den enkelte sak. 

Som regel fastsettes oppreisningserstatningen ved påført skade fra noen titalls tusen kroner til opp mot hundre tusen kroner. 

Oppreisningserstatningen kommer i tillegg til de andre erstatningspostene.

Dersom du ønsker vår bistand, eller har flere spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss. 

 

Erstatning for hasjplantasje-skader

Fikk erstatning for boligskade etter hasjplantasje

En leietaker anla en stor hasjplantasje innendørs i en utleiebolig. Utleieboligen fikk som følge av hasjplantasjen omfattende hærverks- og fuktskader. Forsikringsselskapet ville ikke erstatte fuktskadene.

Utleieren engasjerte derfor advokat Edvin Berger Rasmussen i Advokatfirmaet Robertsen for å bistå han i saken. Forsikringsselskapet begrunnet avslaget med at «skade som skyldes søl som pågår over tid, kondens, sopp, råte, bakterier, heksesot, kjæledyr og insekter» ikke dekkes etter forsikringsavtalen. 

Etter forsikringsselskapets mening måtte altså utleieren selv stå for de omfattende reparasjonskostnadene for skadene i boligen.

 
Leietakers ansvar for skade i utleiebolig

Advokat Rasmussen påklaget vedtaket på vegne av utleieren, og påpekte at hasjplantasjen måtte anses som skadeverk, der fuktskadene måtte anses som en dekningsmessig følgeskade.

Forsikringsselskapet ga seg til slutt og omgjorde vedtaket slik at boligeieren fikk fullt medhold.

«Vi opplever dessverre alt for ofte at det må en betydelig innsats til fra den som har et krav, før forsikringsselskapet kaster kortene. Dette påfører kundene store kostnader, og er bekymringsverdig med tanke på rettssikkerheten til den som havner i en slik situasjon.»

– Advokat Edvin Berger Rasmussen

 

Les mer og få gode tips i vår guide til riktig forsikringsoppgjør her. Advokatfirmaet Robertsen har lang erfaring innen blant annet forsikringsrett og erstatning. 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak? 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale her!

Ulovligheter ved kjøp av bolig - kan jeg kreve erstatning?

 

Lovlighetsmangler ved kjøp av bolig - kan jeg kreve erstatning?

Når boligen ikke tilfredsstiller offentligrettslige krav, kan det foreligge en såkalt lovlighetsmangel. Visning og budrunde går ofte raskt for seg, og da er det fort gjort å overse slike mangler, og havne i «lovlighetsfellen». I denne artikkelen skal vi se nærmere på vanlige mangler ved boligkjøp, og hvilke feil som ofte avdekkes etter overtakelse.

Av saker der meglere blir holdt ansvarlige for feilopplysninger, er det nettopp lovlighetsmanglene som topper statistikkene. Å stole blindt på opplysninger fra eiendomsmegleren, kan derfor få alvorlige konsekvenser.

For å unngå å havne i «lovlighetsfellen», er det derfor avgjørende å være kjent med slike mangler før man legger inn et bud.

 

Eksempler på vanlige lovlighetsmangler

Vesentlige endringer, tilbygning og påbygning er de vanligste søknadspliktige tiltakene tilknyttet private boliger.

Bruksendring fra råloft til «loftsstue» er et typisk eksempel på dette. Det er også slike tiltak som ofte viser seg å mangle godkjenning fra plan- og bygningsetaten.

Når slike tiltak ikke er omsøkt, er boligselger forpliktet til å opplyse om dette i henhold til avhendingsloven § 3-7. Gis det ikke tilstrekkelige opplysninger om dette, kan det foreligge en lovlighetsmangel. Det er også her det syndes mest blant boligselgere og eiendomsmeglere.

For flere eksempler på vanlige feil og mangler ved boligkjøp - les denne artikkelen.

 

Kontakt advokat ved feil etter overtakelse

Er uhellet ute, og det avdekkes en lovlighetsmangel etter overtakelse av boligen, løper det flere strenge frister som må overholdes, for å unngå at et eventuelt erstatningskrav bortfaller.

Erfaringsmessig kan slike saker få et omfang som ofte blir svært krevende for den enkelte. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med en erfaren advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Det verste du kan gjøre er å utsette klagen - les mer om det her.

Vi i Advokatfirmaet Robertsen AS har lang erfaring med lovlighetsmangler, og løser dette med gode resultater for boligkjøper, og står klare til å bistå.

Lurer du på om har havnet i «lovlighetsfellen» - ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Beskyldt for forsikringssvindel etter husbrann

Beskyldt for forsikringssvindel etter husbrann

Arne Eriksen bor i en campingvogn etter at huset brant ned i 2018. Årsaken er at forsikringsselskapet mener han tente på sin egen bolig og at han er skyldig i forsikringssvindel.

Forsikringsselskapet meldte fra til politiet om at Eriksen hadde gitt bestridende forklaringer, og Eriksen har ikke fått utbetalt erstatning. Huset ble totalskadd i brannen, og Eriksen mistet alt han eide. Nå er han altså beskyldt for forsikringssvindel.

Les saken hos TV2 her.

 

Ufullstendig politietterforskning av husbrannen

Politiet henla saken i 2020. El-takstmann og brannetterforsker Jon Henrik Leere i selskapet Brannetterforskning har vært på branntomten og funnet det han mener er tydelige bevis. Deler av en kobberledning er brent opp, noe som krever en temperatur på mellom 3000 og 5000 grader.

– Jeg sjekket sikringsskapet. Dette har jo ligget en stund, men det er stor grunn til å tro at brannen har startet på grunn av et dårlig elektrisk anlegg, sier han til TV2.

Politiet sier at de kun undersøkte kjelleretasjen, av frykt for at det var utrygt å bevege seg andre steder på branntomten. Dermed ble det elektriske anlegget ikke skikkelig undersøkt.

 

Saken skal opp for retten

Når saken nå skal opp for retten blir brannetterforsker Leeres rapport en sentral del. Thorsteinn J. Skansbo er Eriksens advokat, og sier at saken har vært en stor belastning over lang tid for hans klient.

– Politiet har vurdert han uskyldig, da er det problematisk at forsikringsselskapet ikke har utbetalt forsikringspenger, sier Skansbo til TV2.

– Å måtte leve med denne mistanken har blitt en stor belastning for min klient. Om det nå viser seg at denne brannen har en klar elektrisk årsak i retten vil dette være en katastrofe.

 

Advokat med lang erfaring i forsikringsoppgjør

Advokatfirmaet Robertsen og advokat Thorsteinn J. Skansbo har lang erfaring i saker hvor brannofre blir beskyldt for forsikingssvindel og derfor ikke får utbetalt erstatning fra forsikringsselskapet. Det kan enten være mistanke om at man har tent på eget hus, eller at det er gitt uriktige opplysninger i innbolistene.

Les mer om vår erfaring innen forsikringsrett her.

 

Mange blir beskyldt for forsikringssvindel etter brann

Skansbo har i dag rundt ti saker som dette, og sier at det ikke er lett for enkeltpersoner å stå opp mot forsikringsselskapene.

– Forsikringsselskapene har enormt med ressurser. Når man blir mistenkt for å ha påsatt en brann blir også rettshjelpsforsikringen annullert. Det betyr at det følger enorme kostnader for de som ønsker å ta saken videre til retten, sier Skansbo til TV2.

Les mer om Advokatfirmaet Robertsens erfaring med forsikringsoppgjør etter brann her.

Feil på boligen ga prisavslag etter avhendingslova

Feil på boligen ga prisavslag etter avhendingslova

Etter kjøp av en leilighet ble det oppdaget mangler på begge baderom. Kjøper oppdaget at det manglet varmekabler på badene, og at det var gjort annet arbeid som ikke var fagmessig utført. Selgeren nektet ansvar, og kjøperen tok kontakt med oss i Advokatfirmaet Robertsen for bistand til å få prisavslag på boligkjøpet.


Kjøper krevde prisavslag på boligkjøpet etter avhendingslova § 4-12 annet ledd. Selger avviste kravet.

 

Tingretten ga fullt medhold til boligkjøper

Etter at Finansklagenemnda kom til at det ikke forelå mangler på baderommene, tok vår advokat Edvin Berger Rasmussen ut stevning til Oslo tingrett på vegne av kjøper. Han viste til at tilstandsrapporten opplyste at begge bad hadde varmekabler, men at det ikke stemte. Videre påviste han at var det lagt membran oppå klemringene i sluket på begge baderom og at disse forholdene utgjorde mangler. Tingretten gav ved dom av den 11. mars 2024 kjøper fullt medhold i kravet sitt. 


Få flere gode råd til hva du bør gjøre hvis du oppdager feil og mangler etter overtakelse av bolig her.


Advokat Rasmussen har hatt flere lignende saker der retten har snudd om på Finansklagenemndas avgjørelser, til fordel for sine klienter.

 

Avvist av Finansklagenemda - vant i tingretten

Kort tid etter overtakelse av en enebolig oppdaget kjøperne mangler ved grunnmuren til et tilbygg, og reklamerte med krav om prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 annet ledd. Av rapport innhentet fra Follo Taksering kom det frem at bygningen i verste fall ville kunne kollapse dersom grunnmuren ikke ble utbedret. Selgerne anførte at kostnader til utbedring var noe kjøper måtte regne med, i lys av opplysninger fra selger før kjøpsavtalen ble inngått.


I denne saken kom to instanser i Finansklagenemnda til at boligen ikke led av mangler, og advokat Rasmussen tok dermed ut stevning til Follo og Nordre Østfold tingrett på vegne av kjøperne.


Tingretten kom ved dom av den 04. januar 2024 til at det forelå en mangel ved eiendommen som ga kjøperne rett på prisavslag etter avhendingsloven § 4-12, satt til det beløp kjøperne krevde for retten. Det ble lagt vekt på at kjøperne ikke kunne forvente at det måtte utføres omfattende vedlikeholdsarbeid på grunnmuren rett etter overtakelse. 


Se flere eksempler på hva som er vanlige feil og mangler ved kjøp av bolig.

 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.