VG: Sjåføren pumpet 500 liter fyringsolje inn i feil hus

<p>FORTVILER: Ekteparets svigerdatter Ragnhild Guddal (f.v.), advokat Jan Inge Thesen, Thoril Fuglerud og Svein Fuglerud anslår at familien har brukt minst ett årsverk på å jobbe med å få erstatning fra et forsikringsselskap.</p>

FORTVILER: Ekteparets svigerdatter Ragnhild Guddal (f.v.), advokat Jan Inge Thesen, Thoril Fuglerud og Svein Fuglerud anslår at familien har brukt minst ett årsverk på å jobbe med å få erstatning fra et forsikringsselskap.

FOTO: DAVID ENGMO, VG 

Av CAROLINE ISABELL ØRVIK, MONA GRIVI NORMAN,
HANNA HAUG RØSET, ROLF J. WIDERØE og DAVID ENGMO (FOTO) 

LIER (VG) Sjåføren gjorde som avtalt og leverte 500 liter fyringsolje til et hus på Tranby. Problemet var bare at han fylte oljen i feil hus.

Ekteparet Svein og Thoril Fuglerud forteller om det som ble starten på en lang og vanskelig prosess. 

– Vi fikk jo sjokk. Lille julaften i 2014 fikk jeg en telefon fra oljeselskapet om feilen de hadde begått, sier Svein. 

VG møter ekteparet utenfor en hvit villa på 480 kvadratmeter i landlige omgivelser på Tranby i Lier kommune. Ved første øyekast ser den ut som en drømmebolig, men det første steget over dørstokken bryter fort det idylliske førsteinntrykket. Man blir møtt av en eim det skal godt gjøres å ta feil av. Lukten av olje. 

Det har gått 18 måneder siden fyringsoljen feilaktig ble fylt i huset, som har vært ubeboelig siden.

<p>UBEBOELIG: Villaen på Transby i Lier har stått tom siden uhellet i desember 2014.</p>

UBEBOELIG: Villaen på Transby i Lier har stått tom siden uhellet i desember 2014. FOTO: DAVID ENGMO, VG

– Intensiteten av lukten varierer med temperaturen. Oppholder man seg her over lengre tid er jeg sikker på at man fysisk kan ta skade av det, sier Svein. 

Fyringsoljen skulle egentlig fylles i nabohuset der Sveins mor bor. Ved en feiltagelse fylte sjåføren oljen i et påfyllingsrør på ekteparets villa. Oljetanken var koblet fra fordi den skulle fjernes, men tabben ble ikke oppdaget før alle de 500 literne var forsvunnet. 

Fyringsoljen ble ikke fylt direkte inn i huset, men har trukket inn i grunnen og huset. 

 

Uenige 

Halvannet år senere har ekteparet ennå ikke kommet til enighet med forsikringsselskapene. Flere måneder etter den skjebnesvangre desemberdagen fikk de avslag fra Tryg forsikring, som var deres forsikringsselskap ved skadetidspunktet.

Avslaget kom dagen etter at ekteparet hadde reist på ferie til Spania. Svein fikk en sterk fysisk reaksjon og måtte legges inn på sykehus. 

– Jeg var sikker på at jeg hadde hatt et hjerteinfarkt, sier han. 

Familien er ikke enige med forsikringsselskapenes vurderinger av det økonomiske tapet de har lidd og mener de ikke har fått et tilfredsstillende løsningsforslag fra Tryg. 

<p>OVERSVØMT: Slik så det ut etter at 500 liter fyringsolje ble fylt inn i eneboligen i Lier.</p>

OVERSVØMT: Slik så det ut etter at 500 liter fyringsolje ble fylt inn i eneboligen i Lier. FOTO:, PRIVAT 

På nåværende tidspunkt har Tryg gitt dem et tilbud som er flere millioner lavere enn det oljeselskapets forsikringsselskap Gjensidige har estimert kostnadene til.

Det er Tryg som håndterer saken på vegne av ekteparet, mens Gjensidige – som er forsikringsselskapet til selskapet som feilfylte oljen – har tatt på seg ansvaret for å betale for skadene. 

Familien ser ikke noen annen løsning enn at huset må rives og bygges på nytt, og får støtte fra sine sakkyndige og entreprenører. Forsikringsselskapet og deres sakkyndige mener skadene er mer begrenset, og at huset kan reddes. 

 

Søvnløse netter 

Parets svigerdatter Ragnhild Guddal er utdannet sosionom, men har tatt på seg en konsulentrolle for å bistå svigerforeldrene, som forteller at hennes hjelp er uvurderlig. 

– Man blir ganske liten i kampen mot et forsikringsselskap. Det er utrolig hvor lite en forsikringstager har å stille opp med, sier Guddal.

<p>MARINERT: Fyringsoljen som feilaktig fylt i huset har trukket inn i grunnen. Svein Fuglerud inspiserer skadene.</p>

MARINERT: Fyringsoljen som feilaktig fylt i huset har trukket inn i grunnen. Svein Fuglerud inspiserer skadene. FOTO: DAVID ENGMO, VG 

Familien forteller om en vanskelig tid. Søvnløse netter, legebesøk og helseproblemer forårsaket av stress. 

– Vi har mange bekymringer. Hvor blir oljen av? Naboene har drikkevannsbrønner, blir vi erstatningspliktige hvis drikkevannet blir forgiftet? spør Thoril. 

Ekteparet har lagt ut en halv million kroner fra egne sparepenger for diverse arbeid og konsulenttjenester, som de senere har fått refundert av Gjensidige. 

– Hvem har råd til å legge ut en halv million kroner? spør svigerdatteren, og påpeker at ekteparet er heldige som er relativt ressurssterke og har et godt nettverk som har stilt opp.

 

Tryg: – Leit 

Forsikringsselskapet Tryg sier til VG at de hele tiden har forsøkt å løse saken til ekteparets Fugleruds beste. 

– Det har gått noe tid fra feilfyllingen av olje oppsto og til skadeutbedringen begynte. Dette skyldes at det ikke ble påvist skader før forsikringstager merket oljelukt i huset i juni 2015, et halvt år etter at feilfyllingen skjedde. Forsikringstager hadde også i

<p>KONFLIKT: Ekteparet Svein og Thoril Fuglerud har i halvannet år kjempet for å få erstatning for skadene på huset.</p>

KONFLIKT: Ekteparet Svein og Thoril Fuglerud har i halvannet år kjempet for å få erstatning for skadene på huset. FOTO: DAVID ENGMO, VG

mellomtiden skiftet forsikringsselskap, sier kommunikasjonsdirektør Ole Irgens til VG. 

Han henviser til at arbeidet med å utbedre skadene startet i juni 2015 og at senere ble satt et såkalt skjønn som er bindende for begge parter. 

– Etter hvert oppsto det uenighet mellom Tryg og forsikringstager om utbedringsarbeidene, og høsten 2015 ville forsikringstager avholde skjønn. Tryg forholder seg til skjønnet som er satt. Dersom huset skal rives og bygges opp igjen, må utbedringskostnadene overstige 75 prosent av kostnadene med å bygge et nytt hus, sier Irgens. 

– Familien opplever at de har måttet bruke mye tid, ressurser og legge ut penger selv for å någjennom hos Tryg. Har dere en kommentar til dette?

– Tryg synes det er leit at familien har denne oppfatningen av oss. Vi har etter beste evne prøvd å utbedre skadene, og samarbeidet med forsikringstager så godt vi har kunnet. Vi har påtatt oss erstatningsansvar og vil betale ut summen som er satt i skjønnet slik at forsikringstager skal få utbedret skadene som er oppstått, sier Irgens. 

Gjensidige, som er oljeselskaps forsikringsselskap, opplyser til VG at de har tilbudt ekteparet et kontantoppgjør eller å ta ansvar for å tilbakeføre huset til den tilstanden det var i før skaden inntraff. 

Gjensidige sier til VG at de har to entreprenører som er villig til å ta jobben, mens ekteparet fremholder at fire utenforstående entreprenører har sagt at de ikke ønsker å foreta reparasjonen fordi skaden er så kompleks at de mener huset må rives. 

– Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjon familien Fuglerud har kommet opp i. Når vi nå er koblet inn i saken og har en direkte dialog med skadelidte, skal vi gjøre vårt beste for å få løst problemene. Vi har i disse dager en god dialog med familiens advokat, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll. 

Selskapet som feilfylte oljen i ekteparet Fugleruds hus ønsker ikke å kommentere saken. «Da den var under behandling rapporterte vi til lokale myndigheter, Lier kommune miljøetaten. Vårt forsikringsselskap fikk selvsagt samme info, og selskapene får utføre sitt arbeid» skriver daglig leder i selskapet i en tekstmelding til VG.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.