NRK: Mange brannmenn får kreft: Arbeidstilsynet gir sju av ti brann- og feiervesen strykkarakter

Svært mange kommuner gjør for lite for å minske helserisikoen hos ansatte i brann- og feiervesenet. En ny undersøkelse gjort av Arbeidstilsynet viser at nesten sju av ti virksomheter får strykkarakter.

Arbeidstilsynet har gjort 317 tilsyn i brann- og feiervesen i perioden 2016 til 2018. I en ny rapport gir tilsynet nesten sju av ti kontrollerte virksomheter strykkarakter - fordi de ikke gjør tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig eksponering for brannrøyk.

Dette fant Arbeidstilsynet

 • Manglende tiltak for å redusere risiko for eksponering for brannrøyk og sot for brannfolk og feiere
 • Brannstasjoner mangler ventilasjon og avsug for eksos
 • Ikke skille mellom rene og urene soner
 • Ikke tilgang på håndvask, dusj eller toalett
 • Personlig verneutstyr, utover røykdykkerutstyr, blir lite brukt
 • 6 av 10 kontrollerte arbeidsgivere har ikke kartlagt og vurdert risiko knyttet til kjemikalier og forurensinger
 • Nesten 7 av 10 har ikke gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier og forurensinger i virksomheten
 • 6 av 10 har ikke planer for å hindre eksponering for kjemikalier og forurensinger
 • Nesten halvparten gir ikke god nok informasjon og opplæring om kjemisk helsefare og bruk av personlig verneutstyr
 • Bedriftshelsetjenesten brukes i liten grad til å bistå i det forebyggende arbeidet
 • Verneombudene får mangelfull informasjon og opplæring og medvirker i liten grad i arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko

Kilde: Arbeidstilsynet

Les mer på NRKs nettside: https://www.nrk.no/trondelag/arbeidstilsynet-gir-sju-av-ti-brann--og-feiervesen-strykkarakter-1.14405593

Brannmenn som har vært eksponert for skadelige stoffer som sot, røyk, kjemikalier, asbest m.m. og som får påvist kreft kan ha krav på yrkesskadeerstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og ytelser fra NAV bl.a. i form av menerstatning.

Advokatfirmaet Robertsen har bistått flere brannmenn for å oppnå rettmessig erstatning mot forsikringsselskaper og NAV. Ta gjerne kontakt og vi vil bistå deg på best mulig måte.

 

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.