Når du kjøper brukt bolig står det i kontrakten at boligen «selges som den er». Det betyr ikke at selger er uten ansvar for alle feil og mangler som eventuelt oppdages.

Det er ikke uvanlig at selger har holdt tilbake eller gitt feil opplysninger, eller at eiendommen viser seg å ha skjulte feil og mangler. Det som er viktig for deg å vite er at forhold som dette kan medføre ansvar for selger.

Selgers forsikringsselskap fraskriver seg ofte ansvar

Mange opplever at de blir avvist av selger eller selgers forsikringsselskap når de reklamerer i etterkant av kjøpet. Begrunnelsene som spesielt forsikringsselskapene bruker, er ofte vanskelig å forstå for kjøper. Det er derfor lett å føle seg maktesløs i en situasjon hvor man blir påført kostnader man ikke hadde regnet med.

Eierskifteforsikringsselskapene avslår ofte krav og klager med begrunnelsen at det er for sent reklamert over mangelen.

I artikkelen Misfornøyd etter boligkjøp: - Uhyre viktig å klage raskt, finner du gode råd om hva du bør foreta deg dersom du oppdager feil eller mangler i boligen du kjøpte.

Få en vurdering av skaden/mangelen

For å få gjennom et krav mot selger hjelper det å kjenne reglene som gjelder, rettspraksis og hvordan du skal gå frem med klagen. Det er også lurt å få en vurdering av om mangelen er av en slik karakter at den gir deg krav på erstatning og dermed er verd å gå videre med.

Boligforsikringen din dekker advokatbistand

Vi har den faglige kunnskap som er nødvendig for å vurdere saken din. Det gjør vi uten kostnad for deg. Dersom det blir en tvist med selger i forbindelse med kjøpet, vil din egen boligforsikring dekke rettshjelp for deg.

Ring oss på telefon 22 12 24 80 eller benytt vårt kontaktskjema.

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.