Feilbehandling hos lege eller på sykehus: Vanlige spørsmål og svar

 

Det er normalt å ha mange spørsmål, og behov for informasjon, dersom du har blitt utsatt for feilbehandling hos lege, på sykehus eller ved annen behandling.

I denne artikkelen har vi samlet vanlige spørsmål og svar.

 

1. Hva skal jeg gjøre dersom jeg har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus?

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling hos lege eller på sykehus, og dette har påført deg skade og økonomisk tap, bør du melde fra til Norsk pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Hvis du er usikker på om du er påført en skade eller et økonomisk tap, anbefaler vi deg likevel å melde fra, for å få en vurdering av saken din. 

 

Se vår side om erstatning etter pasientskader her.

 

2. Hvordan melder jeg fra om en sak til Norsk pasientskadeerstatning, og hvordan foregår saksbehandlingen?

Du melder fra til Norsk pasientskadeerstatning ved å fylle inn et skjema på foretakets hjemmesider. Eventuelt kan du be om å få tilsendt skjemaet i posten. Etter at du har meldt i fra om skaden, vil Norsk pasientskadeerstatning be deg om å fylle ut en fullmakt, og etter dette vil foretaket innhente medisinsk dokumentasjon i saken. 

Etter at dokumentasjonen er mottatt, vil Norsk pasientskadeerstatning vurdere om det foreligger en svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det vil også bli innhentet uttalelser fra medisinske spesialister dersom det er nødvendig. Dersom Norsk pasientskadeerstatning kommer til at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, vil det bli vurdert om du har lidt et økonomisk tap som følge av behandlingsskaden.

Hvis foretaket konkluderer med at det ikke foreligger en svikt ved behandlingen, kan du sende inn en klage, og saken vil da bli behandlet hos Helseklage.

Les mer om hva som skjer i pasientskadesaker her. 

 

3. Kan jeg få dekket mine utgifter til advokathjelp?

Dersom Norsk pasientskadeerstatning konkluderer med at det foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, og skal vurdere om det foreligger et økonomisk tap, dekker foretaket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i den videre saksbehandlingen.

Du kan derfor velge å melde fra om feilbehandlingen selv, og ta kontakt med advokat når du har fått svar fra Norsk pasientskadeerstatning.

 

4. Er saken min for gammel?

Et krav foreldes normalt etter tre år. For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig samt, og kunnskap om den ansvarlige. Erstatningssøker har i denne forbindelse en viss undersøkelsesplikt. Krav som er mer enn 20 år gamle vil likevel som hovedregel være foreldet.

Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til Norsk pasientskadeerstatning. Er du i tvil om kravet er foreldet, anbefaler vi at du melder fra om saken til Norsk pasientskadeerstatning, for å få en vurdering av saken, og eventuell foreldelse. 

 Les også: Slik kan du teste om du har rett til erstatning.

5. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke ønsker erstatning, men kun ønsker å sende inn en klage på helsehjelpen?

Dersom du mener at det er ytet uforsvarlig helsehjelp og ønsker at legen, behandleren eller behandlingsstedet skal få en reaksjon, kan du sende inn en klage på legen eller behandleren til Fylkesmannen, og det vil da bli opprettet en tilsynssak.

 

Dersom du har flere spørsmål eller trenger advokatbistand må du gjerne ta kontakt med oss. Du kan lese mer om gangen i en pasientskadesak her

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.