Feil på boligen ga prisavslag etter avhendingslova

Etter kjøp av en leilighet ble det oppdaget mangler på begge baderom. Kjøper oppdaget at det manglet varmekabler på badene, og at det var gjort annet arbeid som ikke var fagmessig utført. Selgeren nektet ansvar, og kjøperen tok kontakt med oss i Advokatfirmaet Robertsen for bistand til å få prisavslag på boligkjøpet.


Kjøper krevde prisavslag på boligkjøpet etter avhendingslova § 4-12 annet ledd. Selger avviste kravet.

 

Tingretten ga fullt medhold til boligkjøper

Etter at Finansklagenemnda kom til at det ikke forelå mangler på baderommene, tok vår advokat Edvin Berger Rasmussen ut stevning til Oslo tingrett på vegne av kjøper. Han viste til at tilstandsrapporten opplyste at begge bad hadde varmekabler, men at det ikke stemte. Videre påviste han at var det lagt membran oppå klemringene i sluket på begge baderom og at disse forholdene utgjorde mangler. Tingretten gav ved dom av den 11. mars 2024 kjøper fullt medhold i kravet sitt. 


Få flere gode råd til hva du bør gjøre hvis du oppdager feil og mangler etter overtakelse av bolig her.


Advokat Rasmussen har hatt flere lignende saker der retten har snudd om på Finansklagenemndas avgjørelser, til fordel for sine klienter.

 

Avvist av Finansklagenemda - vant i tingretten

Kort tid etter overtakelse av en enebolig oppdaget kjøperne mangler ved grunnmuren til et tilbygg, og reklamerte med krav om prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 annet ledd. Av rapport innhentet fra Follo Taksering kom det frem at bygningen i verste fall ville kunne kollapse dersom grunnmuren ikke ble utbedret. Selgerne anførte at kostnader til utbedring var noe kjøper måtte regne med, i lys av opplysninger fra selger før kjøpsavtalen ble inngått.


I denne saken kom to instanser i Finansklagenemnda til at boligen ikke led av mangler, og advokat Rasmussen tok dermed ut stevning til Follo og Nordre Østfold tingrett på vegne av kjøperne.


Tingretten kom ved dom av den 04. januar 2024 til at det forelå en mangel ved eiendommen som ga kjøperne rett på prisavslag etter avhendingsloven § 4-12, satt til det beløp kjøperne krevde for retten. Det ble lagt vekt på at kjøperne ikke kunne forvente at det måtte utføres omfattende vedlikeholdsarbeid på grunnmuren rett etter overtakelse. 


Se flere eksempler på hva som er vanlige feil og mangler ved kjøp av bolig.

 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.