Fikk erstatning for boligskade etter hasjplantasje

En leietaker anla en stor hasjplantasje innendørs i en utleiebolig. Utleieboligen fikk som følge av hasjplantasjen omfattende hærverks- og fuktskader. Forsikringsselskapet ville ikke erstatte fuktskadene.

Utleieren engasjerte derfor advokat Edvin Berger Rasmussen i Advokatfirmaet Robertsen for å bistå han i saken. 

Forsikringsselskapet begrunnet avslaget med at «skade som skyldes søl som pågår over tid, kondens, sopp, råte, bakterier, heksesot, kjæledyr og insekter» ikke dekkes etter forsikringsavtalen.

Etter forsikringsselskapets mening måtte altså utleieren selv stå for de omfattende reparasjonskostnadene. 

Advokat Rasmussen påklaget vedtaket på vegne av utleieren, og påpekte at hasjplantasjen måtte anses som skadeverk, der fuktskadene måtte anses som en dekningsmessig følgeskade.

Forsikringsselskapet ga seg til slutt og omgjorde vedtaket slik at boligeieren fikk fullt medhold.

 

«Vi opplever dessverre alt for ofte at det må en betydelig innsats til fra den som har et krav, før forsikringsselskapet kaster kortene. Dette påfører kundene store kostnader, og er bekymringsverdig med tanke på rettssikkerheten til den som havner i en slik situasjon.»

Advokat Edvin Berger Rasmussen

 

Ønsker du å snakke med en advokat om din sak? 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale her!

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.