Din guide til riktig forsikringsoppgjør

Smykker, biler, båter og andre gjenstander kan representere store verdier, og kan gi store forsikringsoppgjør hvis de blir skadet eller ødelagt. Skal du fremme et slikt krav om erstatning etter tingskade, er det imidlertid du som forsikringstaker som må bevise hva som er blitt skadet og hvilken verdi dette har.

Derfor er det enkelte ting du selv både kan og bør gjøre for å lette prosessen med å få forsikringsoppgjør i etterkant av tingskaden.

 

Sikre bevis for skaden

For å melde tingskaden til ditt forsikringsselskap må du fylle ut selskapets egenmelding. I forbindelse med utfyllingen av egenmeldingen vil det være en stor fordel om du kan dokumentere skaden på godt vis. Av denne grunn anbefales det å ta bilder så fort tingskaden er et faktum. Bildene lar saksbehandleren i størst mulig grad danne et bilde av skadeomfanget og -forløpet. Kan du også dokumentere tingen uten skaden, sammen med en grundig forklaring av hendelsen, lar du saksbehandler forstå akkurat hva som er skjedd og sannsynliggjør at du får forsikringsutbetalingen du har krav på.

Les mer om hva vi kan bistå med innen forsikringsrett her.

 

Ta bilder

For å minske rommet for diskusjon rundt hva som skjedde bør ta du både helhetsbilder og nærbilder av skaden. Sørg videre for at bildene er av god kvalitet og oppløsning. Er det eksempelvis en bil som er blitt bulket, bør du ta et bilde av hele bilen hvor bulkens plassering synes, i tillegg til bilder nærmere av bulkens form. Sammen med din beskrivelse av hendelsesforløpet kan da forsikringsselskapets saksbehandler forstå skadeomfanget og fastlegge størrelsen på forsikringsutbetalingen. Videre gir du heller ingen grunn for saksbehandleren til å tvile på din forklaring.

 

Dokumentasjon er viktig

I enkelte situasjoner er god dokumentasjon av tingskaden særlig viktig. Dette gjelder f.eks. der hvor den forventede forsikringsutbetalingen er høy, eller skaden uvanlig. Grunnen er at forsikringssvindel forekommer, og forsikringsselskapets saksbehandler kan tvile på din forklaring.

Et eksempel er denne saken, hvor eieren av en båt ble nektet oppgjør fordi forsikringsselskapet anklaget ham for forsikringssvik. Mannen engasjerte vår advokat og partner, Thorsteinn J. Skansbo, og fikk til slutt forsikringsoppgjøret.

Er det eksempelvis en dyr klokke som er skadd, vil det være fordelaktig å kunne dokumentere klokkens verdi uten skaden, ved for eksempel en salgskvittering. I tillegg bør du dokumentere hvilken type skade som er skjedd, igjen ved å ta bilder. Du bør også forklare hvorfor du eventuelt ikke har hatt mulighet til å dokumentere tilstrekkelig. Sammen kan disse sannsynliggjøre hendelsesforløpet og bekrefte hvilken sum som skal utbetales.

Les også denne saken, hvor en mann fikk full erstatning for en totalskadet Porsche.

 

Bør vitneutsagn innhentes?

Er handlingsforløpet mer uvanlig, og/eller vanskelig lar seg bevise ved bilder og forklaring, vil det være fordelaktig å innhente vitneutsagn dersom noen var vitne til tingskaden. Vitneutsagnet skaper god notoritet for din forklaring av hendelsesforløpet. Det kan være grunn til å merke at vitnene er bedre for forsikringsselskapet jo mindre personlig deres relasjon er til deg. Riktignok kan det være vanskelig å kontakte fremmede i stressende situasjoner hvor du eksempelvis har krasjet med en sau som løp ut i veien foran bilen din. Kan imidlertid vitnet bekrefte at sauen faktisk løp ut fra skogen uten at du hadde mulighet til å se den, og ikke lå stille i veibanen, kan forsikringsselskapets saksbehandler godkjenne forsikringsutbetalingen og ikke sette den ned som følge av mistanke om uaktsom kjøring. Vitneutsagn kan innhentes umiddelbart, eller i etterkant av tingskaden. De kan være både muntlige og skriftlige. Det sentrale er at du kan dokumentere vitneutsagnene på pålitelig vis.

 

Søk hjelp ved forsikringsproblemer

Det er typisk ved sannsynliggjøring av hendelsesforløp og å fastsette riktig utbetalingssum at man kan få problemer med forsikringsselskapene. Havner du i en slik situasjon vil det være fordelaktig å kontakte en advokat som kan fortsette kommunikasjonen.

Vi i Advokatfirmaet Robertsen har lang erfaring med slike oppdrag, og kan vise til gode resultater. Tar du kontakt før dialogen med forsikringsselskapet har låst seg fullstendig, kan det også være prosessutgifter å spare for din egen del.

 

Oslo:

Sentralbord: 22 12 24 80
Telefax: 22 12 24 81
Email: oslo@robertsen.no

Florø:

Telefon: 22 12 24 94

Email: floro@robertsen.no

Svolvær:

Sentralbord 76 06 91 30

Email: lofoten@robertsen.no

Samarbeidspartnere

Grimstad: 22 12 24 80

Vadsø: 78 94 14 00

Innhold © Advokatfirmaet Robertsen. Webdesign © 2018-20 av Web Norge.